Haçlı Seferlerine Katılan Ve Başarısız Olan Kişilerin Kiliseye Ve Din Adamlarına Karşı Bağlılık Ve Güven Duymalarında Bir Değişiklik Olmuş Olabilir Mi ? Neden ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Haçlı Seferlerine Katılan Ve Başarısız Olan Kişilerin Kiliseye Ve Din Adamlarına Karşı Bağlılık Ve Güven Duymalarında Bir Değişiklik Olmuş Olabilir Mi ? Neden ?

    1

Haçlı Seferlerine Katılan Ve Başarısız Olan Kişilerin Kiliseye Ve Din Adamlarına  Karşı Bağlılık Ve Güven Duymalarında  Bir Değişiklik Olmuş Olabilir Mi ? Neden ?

Haçlı Seferlerinin hedeflerinden biri de  Hıristiyanları  İslam egemenliği altından kurtamaktı . Ancak bunu başaramamışlardır . Haçlı Seferleri sonucunda  Papa'ya ve kiliseye olan güven azalmıştır .  Birçok İslam bilginin eserleri  Avrupa'ya götürülmüş  ve bu eserler Latice'ye çevrilmiştir . Böylece Avrupalılar  Antik Çağ'a özgü kendi kültürel değerlerini  Müslümanlar aracılığı ile yeniden kazandılar .Ortodoks ve  Katolikler arasındaki çatışma daha da artmıştır .

Müslümanlar ve Hristiyanlar arasında hoşgörü  ortamı daha da çoğalmıştır . Kudüs Müslümanların elinde kalmıştır .

 Seferler sırasında Avrupa  halkları birbirini tanımaya başladı . Kiliseye duyulan güvenin azlamasının nedeni ise Haçlı Seferleri sonucunda yeni şeyler öğrenen insanların kilisenin kendilerine yalan söylediğini öğremenmesi sonucunda Papa'ya ve kiliseye olan güven azalmıştır . Çünkü Papalar istediği gibi günah çıkarıyor , aforoz ediyor , cennet , cehennem vadediyordu ve insanları bu şekilde kandırıyor ve bu sayede önem kazanıyorlardı . Fakat Haçlı Seferleri bu gerilik , bu skolastik düşünce ortadan kaldırdı ve Papa ve Kilise'ye duyulan güven sarsıldı .

Konu Hakkında diğer bilgiler ise şunlardır:
Haçlı Eferlerinin siyasi sonuçları ise şunlardır:
Seferler esnasında  birçok derebeyi hayatını kaybetti . Bu da Avrupa'da derebeylik  sisteminin zayıflamasına nden olmuştur.
Derebeyliğin zayıflaması sonucunda  Avrupa'da krallar güçlenmeye başladı. Krallıklar arasındaki yarışma ise  Coğrafi Keşiflerin başlamasına nden oldu.
Batı yönündeki Türk ilerleyişi bir süre durdu.
 Haçlılara karşı başarılar edinildi ve bu da  Türklerin İslam dünyasındai itibarını artırdı.


1 yorum:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.