Haçlı Seferlerine Katılan Birçok Şövalye ve Soylu Kişilerin Ölmesiyle Derebeyliğin Zayıflaması ve Kralların Siyasal Gücünün Artması Arasında Nasıl Bir Bağ Kurulabilir ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Haçlı Seferlerine Katılan Birçok Şövalye ve Soylu Kişilerin Ölmesiyle Derebeyliğin Zayıflaması ve Kralların Siyasal Gücünün Artması Arasında Nasıl Bir Bağ Kurulabilir ?

    1

Haçlı Seferlerine Katılan  Birçok Şövalye ve  Soylu Kişilerin Ölmesiyle  Derebeyliğin Zayıflaması ve Kralların Siyasal Gücünün Artması Arasında Nasıl Bir Bağ Kurulabilir ? 

Haçlı Seferleri sonucunda  çok sayıda toprak soylusu  hayatını kaybettiği için  derebeylik rejimi yani feodalite de  zayıflamıştır . Derebeyliğin zayıflaması sonucunda ise krallıklar güçlenmiştir . Feodalitenin zayıflaması ile birlikte halkın refah seviyesi de yükselmiştir .  Krallar daha da güçlenmeye başlamıştır . Barut ateşli silahlarda kullanıldığı için  büyük surlar yıkılmış bun sonucunda ise derebeylik yani feodalite de sona ermiştir .

Krallıklar güç kazanmıştır . Bu sonuçlar Haçlı Seferleri'nin siyasi sonuçları arasında da yer alır . Haçlı Seferlerinin diğer siyasi sonuçları ise şunlar olmuştur :

*  Türklerin Anadolu ve Avruda'ki  ilerleyişi  yavaşlamıştır . Fakat  Türklerin İslam dünyasındai itibarı artmıştır .
*Haçlı Seferleri  Moğol saldırıları karşısında  Selçukların zatıf düşmesine neden olmuştur .
* Orta Doğu ve Anadolu'da ise  çeşitli küçük Hristiyan  devletler kurulmuştur. örnek: Trabzon, İstanbul, İznik, Kudüs, Antakya, Yafa, Trablusşam, Urfa
Haçlı Seferlerinin  sosyal sonuçları ise şunlar olmuştur:
- Ticaret yolu ile zenginleşen  bazı kişiler  burjuva sınıfının temelini  oluşturmaya başlamışlardır.
- Halkın yaşam  seviyesi yükselmiştir.

-   Müslümanlar ve Hristiyanlar arasında  hoşgörü ortamı gelişmiştir.

1 yorum:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.