El Sanatlarının Yapıldığı Yöreye Göre Benzerlik Ve Farklılık Göstermesinin Sebepleri Neler Olabilir ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

El Sanatlarının Yapıldığı Yöreye Göre Benzerlik Ve Farklılık Göstermesinin Sebepleri Neler Olabilir ?

    0

El Sanatlarının Yapıldığı Yöreye Göre Benzerlik Ve Farklılık Göstermesinin Sebepleri Neler Olabilir ?

Her yörenin kednien özgüe el sanatları vardır .  El sanatlarının yapıldığı yöreye göre benzerlik ve farklılık göstermesinin sebepleri şunlardır :
- El sanatlarının yapıldığı yörede hakim olan iklimin tipi
- Yörenin geçim kaynakları
- Yörenin kendine özgü kültürel özellikleri
- Yörenin yer altı ve yer üstü kaynakları
- Yörede hakim olan bitki örtüsünün türü

- Yörede yaşayan kişilerin sanata bakış açıları, el sanatları ile ilgili farklı becerilere sahip olması ve bunu işlemesi

- El sanatları ile uğraşan zanaatkarların sanata bakış açıları
- El sanatları ile uğraşan zanaatkarların yeteneklerinin farklı olması
- Kimi el sanatlarında ortak çalışmaların her yerde aynı şekilde yapılması
- Kullanılan malzemenin türü
- El sanatları ile uğraşan kimselerin hayallerindeki ürünü ortaya çıkarma düşüncesi
- El sanatlarında kullanılan desenlerin , motiflerin farklı olması bu da kişilerin zevki , beğenisi ile alakalı bir durumdur.
- Yöredeki ustaların  yetenek olarak , el sanatları konusunda  farklılık göstermesi
 - El sanatları ile uğraşan kimselerin estetik beğenilerinin , estetik düşüncelerinin farklılık göstermesi gibi nedenler el sanatlarının yörelere göre benzerlik ve farklılık göstermesine neden olmaktadır.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.