Doğu Cephesi İle İlgili Sorular Ve Cevapları - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Doğu Cephesi İle İlgili Sorular Ve Cevapları

    0

Doğu Cephesi İle İlgili Soru Ve Cevaplar

1. Osmanlı Devleti'nin  Ermeni Sorunu  İle İlgili çıkardığı  kanunun adını yazınız ve bu kanun hakkında kısaca bilgi veriniz .
......................................................
2. Ermeni sorunun nedeni hakkında bilgi veriniz .
......................................................
3. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın  Doğu Cephesi'nin açılmasına nasıl bir etkisi olmuştur , kısaca cevaplayınız..
..................................................
4.  Doğu Cephesi'ndeki savaş  hangi antlaşma ile sona ermiştir?
.................................................
5 . Gümrü Antlaşmasının önemini ve bu antlaşma ile  nerelerin kazanıldığını yazınız.
...........................................

6. Doğu Cephesi'nde kazanılan  başarı  TBMM'ye  ulusal ve uluslararası  düzeyde neler kazandırmıştır?
..................................................

7.    Antep'te   halkın işgalcilere karşı  direnişinin simgesi olan  kişi ya da kişilerin adını yazınız.
....................................
8. Urfa'da halkın işgalcilere karşı direnişinin simgesi olan kişinin adını yazınız.
.......................................................
9.   Pozantı Kongresine katılarak  Kuvayımilliye'ye destek olan paşaların adını yazınız.
............................................
10. Şahin Bey Antep'te hangi işgal kuvvetine karşı başarılı mücadelelerde bulunmuştur?
..........................................
11.  Antep'e Gazi unvanı  ne zaman , kim tarafından verilmiştir?
..........................................
12. Maraş'a kahraman unvanı ne zaman , kim tarafından verildi?
....................................................
13.  Urfa'ya Şanlı unvanı, ne zaman , kim tarafından verilmiştir?
.....................................................
14. Fransa ve Ermeniler ile olan savaş  ne zaman sona ermiştir?
...................................................
15. Adana, mersin ve  Osmaniye'yi kim işgal etmiştir?
..................................................
Cevap Anahtarı:

1. Tehcir Kanunu. Bu kanun hakkında kısa bilgi:  Ermeni  örgütlerinin  resmi yayın organı olan  Ararat, Ermeni halkını Osmanlı'ya karşı kışkırtmış, Ermeni halkının silahlanması gerektiğini ve Rus ordusuna destek vermesi gerektiğini söylemiştir. Bu gazetenin yaptığı çağrı kısa sürede cevap bulmuş ve Ermeniler  Birçok  Osmanlı şehrinde katliamlar yapmaya başlamışlardır. Ermeniler alınan tüm tedbirlere rağmen terör eylemlerine devam etmiştir. Bunun üzerine de Osmanlı Devleti  ,  Ermenileri  bulundukları yerden zorunlu olarak  göç ettirmiş ve bu şekilde Ermeni terör eylemlerine son vermek istemiştir. Bundan dolayı da Tehcir Kanunu çıkarılmıştır.     2. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 24 maddesinde Vilayet-i  Sitte  olarak adlandırılan  altı ilin, kargaşa halinde olması durumunda  bu illerin işgal edileceği söylenmiştir. Bu madde de bölgeyi Ermeni yurdu haline getirmektir.  İşgal güçleri Ermeni halkını kışkırtmaya başlamış ve Ermeniler de  bundan etkilenmiş ve Anadolu'nun şehirlerinde , köylerinde katliamlara başlamıştır. Temel neden budur.     3. Mondros Ateşkes antlaşmasının imzalanmasının bölgedeki etkileri şunlar olmuştur. : Doğu illerinde  milli duygular gelişmiştir, Şark Vilayetleri Müdafaayı Hukuk Cemiyeti kurulmuştur, Erzurum Kongresi düzenlenmiştir, Kars İslam Şurası toplanmıştır, İngiltere güvenliğini bahane ederek  Kars'ı işgal etmiştir.    4. Gümrü Antlaşması     5. Ermeni TBMM hükumetini tanıyan ilk devlet olmuştur.  Türkiye'nin Doğu Anadolu sınırları  belli olmuştur. Ermeniler Sevr Antlaşması ile  kendisine vadedilen topraklardan vazgeçmiştir. Doğu Cephesi kapanmıştır ve buradaki askeri birlikler batı ve güney cephesine aktarılmıştır. TBMM'nin kazandığı  ilk siyasi ve askeri zaferdir. TBMM  Hükumetinin   imzaladığı ilk antlaşmadır.  Antlaşma metninde  Osmanlı Devletinin adından bahsedilmemiş, ilk kez uluslararası bir antlaşmada   ''Türkiye Devleti'' adı geçmiştir. Bu bölgede oluşan barış ortamı  SSCB'den Türkiye'ye gelecek olan  yardımların önünü açmıştır.     5.Yani burada yine Gümrü Antlaşması'nın   önemini açıklayacağız. Ermenistan TBMM Hükumetini tanımıştır. TBMM'nin kazandığı  ilk askeri ve siyasi zafer olmuştur. TBMM  Hükumetinin  imzaladığı ilk antlaşma da Gümrü Antlaşması' olmuştur. İlk Türkiye Devleti ismi  uluslararası bir antlaşmada geçmiştir.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.