Denizci bir beylik olan Karesioğulları’nın Osmanlılara geçmesi Osmanlı Devleti’ne neler kazandırmış olabilir ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Denizci bir beylik olan Karesioğulları’nın Osmanlılara geçmesi Osmanlı Devleti’ne neler kazandırmış olabilir ?

    0

Denizci bir beylik olan Karesioğulları’nın Osmanlılara geçmesi Osmanlı Devleti’ne neler kazandırmış olabilir ?

-Orhan Gazi döneminde  Balıkesir ve Çanakkale  dolaylarında bulunan  Karesioğulları beyliğine son verilmiştir .
-  Osmanlı Devleti'nin   son verdiği ilk beylik Karesioğulları Beyliğidir .
-  Karesioğulları Beyliğine son verilmesi ile birlikte   Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni  sağlamaya yönelik ilk adım atılmıştır .
- Osmanlı Devleti denizcilik faaliyetlerine  Karesioğulları Beyliğine son vererek başlamıştır.
- Karesioğulları Beyliği'ne son verilmesi  Rumeli'ye geçişi kolaylaştırmıştır .

- Evrenuz Bey,  Ece Halil ve Hacı İlbey gibi  komutanlar  Osmanlı hizmetine girmiştir .
- Osmanlı'nın denizcilik faaliyetlerine başlamasını sağlamıştır .

Orhan Gazi döneminde yaşanan diğer gelişmeler ise şunlardır :
- İlk Osmanlı Camisi inşa edilmiştir.
- Kadı ve  sübaşı  tayinleri yapılmıştır.
- İlk düzenli ordu kurulmuştur.
- İlk gümüş para basılmıştır.
- İlk vakıf bu dönemde kurulmuştur.
- Bursa başkent olmuştur.
- Karamürsel'de ilk Osmanlı tersanesi kurulmuştur.
- Yeşil Medrese, Mradiye Medresesi inşa edilmiştir.
- Bursa alındıkta sonra burası Bey Sancağı ilan edilmiştir.
- Palekanon  Savaşı ile  Bizans'tan Maltepe alınmıştır.
- Maltape Savaşı'ndan sonra  önce İznik başkent olmuş, daha sonra ise  İzmit alınmıştır.
- Çimpe Kalesi fethedilmiştir. Çimpe Kalesi'nin  fethedilmesi ile  Osmnalı Devleti ilk kez Rumeli'ye geçiş yapmıştır.


Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.