Coğrafya İle Tarih Bilimi Arasındaki İlişkinin Yeryüzü Şekilleri İle İklim Ve Medeniyetlerin Oluşumuna Etkisi Nedir ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Coğrafya İle Tarih Bilimi Arasındaki İlişkinin Yeryüzü Şekilleri İle İklim Ve Medeniyetlerin Oluşumuna Etkisi Nedir ?

    0

Coğrafya İle Tarih Bilimi Arasındaki İlişkinin,  Yeryüzü Şekilleri İle İklim  Ve  Medeniyetlerin Oluşumuna Etkisi Nedir ?

Coğrafya olayın geçtiği yeri saptamak amacıyla  faydalanılan bilim dalıdır . Coğrafya ile tarih bilim birbiri ile yakından ilişkili iki bilim dalıdır . Uygarlıklar  belli bir yerde yaşamak için , hayatını devam ettirebilmek için genel olarak verimli toprakları tercih etmişler , sulak bölgelere evlerini kurmuşlar , yer altı kaynakları bakımından zengin olan yerlerde yaşamayı tercih etmişlerdir . Yani uygarlıklar iklim ve yeryüzü şekillerinin uygun alanlarda hakimiyet kurmak istemişlerdir . İklimin , yeryüzü şekillerinin , ulaşımın , yeraltı ve yer üstü kaynaklarının, verimli toprakların olduğu yerde yaşamak için birbirileri ile kıyasıya mücadele etmiş, bunun için de uygarlıklar arasında birçok savaşlar yaşanmıştır .

Savaş bir mekanda yaşandığı için işte tarih ve coğrafya birbirini etkilemiştir . Hem tarih coğrafyayı etkilemiş , hem de coğrafya tarihi etkilemiştir .


Doğal zenginliği yetersiz olan yerlerde devlet kurulması zor olduğu için, uygarlıklar daha çok doğal zenginliği olan yerlerde devlet kurmayı tercih etmişlerdir. Coğrafya bir milletin kaderini belirlemektedir . Çünkü iyi bir coğrafyada hakimiyet kurulmuş ise  orada gelişmek ve kalkınmak, kendini savunmak  daha kolay olur . İyi bir coğrafyada hakimiyet kurulmamış ise oradaki uygarlıklar gelişemez ve kendilerini de kolayca savunamazlar. Bunun için coğrafya ve tarih birbiri ile yakın ilşki içinde olan bilim dallarıdır. Örneğin; Çinliler ve Türkler İpek Yolu'na hakim olmak için yıllardır mücadele etmişlerdir. Çünkü iki devlet de ekonomisini güçlendirmek istemiş ve  bu zengin yola sahip olmak istemişlerdir . Yine Mısır'daki Nil Nehri de Mısır uygarlığına büyük katkı sağlamış, bundan dolayı da Mısır Nil'in hediyesidir denilmektedir. İklim  koşulları insanların yaşamlarına da etki etmektedir. Örneğin soğuk iklimlerde yaşayan insanlar daha sert bir mizaca sahipken , sıcak iklimlerde yaşayanlar daha yumuşak bir mizaca sahiptir. Hatta insanın yediği yiyecekler bile  insanın ruh haline etki etmektedir. İnsan toplulukları yaşadığı çevre ve koşullara göre şekil almaktadır. Bura da yaşanılan coğrafyanın önemli bir etkisi olur. Örneğin kırsal alanlarda yaşayan kişiler  daha canlı, güçlü, dirençli kişilerdir. Bu kişilerin zekası da daha keskindir. Bunu İbni Haldun söylemektedir. Yine İbni Haldun'a göre  sıcak iklimin insanları ise zevklerine daha düşkündür.  Sıcak bölgelerde insanlar daha gevşek ve daha dirençsizdir. Bu da iklimin insan yaşamına etkisini gösterir.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.