Çanakkale Savaşı İle İlgili 10 Söz Yazınız - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Çanakkale Savaşı İle İlgili 10 Söz Yazınız

    0

Çanakkale Savaşı İle İlgili 10 Söz Yazınız

Çanakkale zaferi bir kahramanlık destanın yazıldığı , diğer esir  olan milletlere  bizim milletimizin örnek olduğu ve çok çetin bir savaşın yaşandığı  ve büyük başarıların kazanıldığı bir zaferdir . Çanakkale'de yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalan milletimiz iman gücü ile düşmanı  yok etmeyi başarmış ve "Çanakkale Geçilemez"  denilmiştir . Çanakkale ile ilgili söylenmiş sözler şunlardır :
*''Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın, Bu Toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın, Bir vatan kalbinin attığı yerdir! ''Necmettin Halil Onan.
*''Asım’ın nesli diyordum ya. Nesilmiş gerçek: İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. '' Mehmet Akif Ersoy .

*''Çanakkale müdafaası , üç mucizeler muharebesidir Hali kurtardı; maziye hamaset ve azametini iade etti; vatanımızı bir vatanı ebedi yaptı. ''Sami Paşazade Sezai .

*“Kumandanlara verdiğim sözlü emirlere şunu eklemişimdir. Ben size taarruz emretmiyorum ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve kumandanlar gelebilir.” Mustafa Kemal Atatürk
*Avrupa’da hiçbir asker yoktur ki, bu ifadenin altını çiziyorum, Türklerle mukayese edilebilsin. Almanların müdafaada gayet iyi oldukları kabul olunabilir. Fakat siperlerde onlar dahi Türklerle kıyas edilemez. Misal olarak Gelibolu’yu zikretmek isterim. Orada bizim gemi ateşlerimizle büyük zayiata uğrayan kıtalar, Türk olmasalardı. Yerlerinde kalamaz ve derhal değiştirilirlerdi. Halbuki Türkler, bütün muharebe müddetince yerlerinde kaldılar. '' General Tawshend.
*Türkler, Çanakkale’yi zorlayan çağının en ileri tekniğine sahip güçler karşısına adeta bir kale gibi dikilmişlerdir. '' Winston Churchill .

* ''Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber. Sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber. '' Mehmet Akif Ersoy .

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.