Batı Cephesi'nde oldukça zor koşullarda bir savaş yaşanırken Mustafa Kemal'in Maarif Kongresi'ni toplamasının nedeni nedir ? Sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız . - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Batı Cephesi'nde oldukça zor koşullarda bir savaş yaşanırken Mustafa Kemal'in Maarif Kongresi'ni toplamasının nedeni nedir ? Sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız .

    0

Batı Cephesi'nde  oldukça zor koşullarda bir savaş yaşanırken Mustafa Kemal'in  Maarif Kongresi'ni  toplamasının nedeni nedir ?  Sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız .   

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Paşa , Kurtuluş Savaşı'nın  en önemli dönüm noktalarından olan  Kütahya Eskişehir Savaşı devam ederken , Maarif  Kongresi'nin toplanmasını sağlamıştır . Amacı ise şudur:  Mustafa Kemal'e göre  silahla kazanılacak  özgürlüğün, bilim ve fenle kalıcı olcağını düşünmesidir .  Bundan dolayı  Mustafa Kemla Atatürk de eğitim çalışmlarına savaş devam ederken bile çok önem vermiş ve milletinin eğitim sayesinde yükseleceğine ve tüm savaşların üstesinden geleceğine inanmıştır . Eğitim  ve öğretim milletleri yücelten ve geliştiren en önemli unsurlardan bir tanesidir .  Eğitimsiz kalan bir millet  bilimsel gelişmelerden , teknolojik gelişmelerden yoksun kalır ve cahil bir millet haline dömüşür .

Bundan dolayı da Mustafa Kemal milletinin eğitimli olmasına çok önem vermiş ve savaş sırasında bile Maarif Kongresi'nin toplanmasını sağlamıştır . Mustafa Kemal milli eğitimin çok önemli olduğunu söylemiştir . Bundan dolayı kültürümüze ve milli eğitimimize sahip çıkmalı ve ülkemizi çağdaş uygarlıklar seviyesine çıkarmak için var gücümüz ile çalışmaya devam etmeliyiz .

Mustafa Kemal'in milletinin eğitime neden önem vermesi gerektiğ ile ilgili sözleri şunlardır :
* ''Bir millet irfan ordusuna sahip olmadıkça, muharebe meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuna bağlıdır.''
* ''Milli Eğitim’in gayesi yalnız hükümete memur yetiştirmek değil, daha çok memlekete ahlâklı, karakterli, cumhuriyetçi, inkılâpçı, olumlu, atılgan, başladığı işleri başarabilecek kabiliyette, dürüst, düşünceli, iradeli, hayatta rastlayacağı engelleri aşmaya kudretli, karakter sahibi genç yetiştirmektir. Bunun için de öğretim programları ve sistemleri ona göre düzenlenmelidir.''
* ''Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.''
* ''En büyük savaş, cahilliğe karşı yapılan savaştır.''
* '' Okul genç beyinlere; insanlığa hürmeti, millet ve memleket sevgisini, şerefi, bağımsızlığı öğretir. Bağımsızlık tehlikeye düştüğü zaman onu kurtarmak için takip edilecek en uygun, en güvenli yolu öğretir. Memleket ve milleti kurtarmaya çalışanların aynı zamanda mesleklerinde birer namuslu uzman ve birer bilgin olmaları lazımdır. Bunu sağlayan okuldur.''

*''Şimdiye kadar uygulanan eğitim ve öğretim yöntemlerinin milletimizin geri kalmasında en önemli etken olduğu kanısındayım. Onun için bir milli eğitim programından söz ederken, eski devrin boş inançlarından ve yaratılışımızla hiç ilgisi olmayan yabancı fikirlerden, doğudan ve batıdan gelebilen bütün   etkilerden tamamen uzak, milli karakterimiz ve milli tarihimizle uyumlu bir kültür kastediyorum. Çünkü milli dehamızın gelişmesi ancak böyle bir kültür ile sağlanabilir.''

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.