Atatürk'ün Milliyetçilik İlkesi İle İlgili Uzun Bir Konuşmasını Yazınız - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Atatürk'ün Milliyetçilik İlkesi İle İlgili Uzun Bir Konuşmasını Yazınız

    0

Atatürk'ün Milliyetçilik İlkesi İle İlgili Uzun Bir Konuşmasını Yazınız

Mustafa Kemal Atatürk hiç bir zaman ırkçı olmamış ve içinde insan sevgisi olan bir lider olmuştur her zaman .  Atatürk'ün milliyetçiliği Kurtuluş Savaşı yıllarında atılmıştır .  Milliyeçilik ilkesinin özellikleri şunlardır :  Barışçıl ve insancıldır ,  Irkçılığa karşıdır ,  Milli birliği savunur , bağımsızlıkçıdır ,  sömürgeciliğe karşıdır , toplumda ayrıcalıklı yapı oluşmasını reddeder , yurttaşlar arasında din ve mezhep ayrımı yapılmaz , uluslararası alanda eşitlikçidir .  Mustafa Kemal'in milliyetçilik ile ilgili sözleri şunlardır :
*''Bizim devlet hayatımızda bilindiği gibi Osmanlı siyaseti , gayri mütecanis unsurlardan ve maddelerden meydana gelmişti . Bunlardan bir harita yapmak mümkün olmadığı için Osmanlı siyaseti yerine yeni bir siyaset çıktı. O siyaset, millî siyaset, Türkçülük siyasetidir...Türk Ocakları, Türk Tarihinin Kutsallığını, Türk milletinin asaletini, dünyaya ilk tarihi kuranın kendi soyları olduğunu anlatmayı başardıkları gün vazifelerini yapmış olacaklardır. Türklerden alim, dahi, düşünür yetişmez iddiaları, gerçek ile taban tabana zıttır. Gerçeklerle tutarlı değildir.Çünkü, batıya ilk uygarlığı götüren, Türklerdir.''


* ''Türk Milliyetçisi, gelişme ve ilerleme yolunda ve uluslararası ilişkilerde bütün çağdaş milletlere paralel olarak, onlarla bir uyum içinde yürüyecektir. Ama bunu yaparken Türk Milleti'nin özelliklerini, bağımsız kişiliğini koruyacaktır. Türk Milliyetçisi diğer milletlerin hakkına, bağımsızlığına saygı gösterecektir. Ancak böylelikle diğer milletlerden de saygı görecektir. Kimsenin yurdunda gözümüz yoktur. Çünkü her milletin yurdu kutsaldır. Türk, büyük gücünü ancak haklarına saldırı olduğu zaman kullanacaktır.''


* ''Türk Milleti, kendinin ve memleketinin yüksek menfaatleri aleyhine çalışmak isteyen bozguncu alçak, vatansız, milliyetsiz, beyinsizlerin saçmalamalarındaki gizli ve kirli emelleri anlamayacak ve onlara müsamaha edecek bir heyet değildir. Türk Milletinin sosyal düzenini bozmaya yönelen didinmeler boğulmaya mahkumdur.''
* ''Diyarbakırlı, Vanlı, Erzurumlu, Trabzonlu, İstanbullu, Trakyalı ve Makedonyalı, hep aynı ırkın evlatları, hep aynı cevherin damarlarıdır.'
* ''Dünyanın bize saygı göstermesini istiyorsak, önce bizim kendi benliğimize ve milliyetimize bu saygıyı hissen, fikren, fiilen bütün davranış ve hareketlerimizle gösterelim; bilelim ki millî benliğini bulamayan milletler başka milletlerin avıdır''.
*'' Ben her şeyden önce bir Türk milliyetçisiyim. Böyle doğdum. Böyle
öleceğim. Türk birliğinin, bir gün hakikat olacağına inancım vardır.
Ben görmesem bile, gözlerimi dünyaya onun rüyaları içinde
kapayacağım. Türk birliğine inanıyorum, onu görüyorum. Yarının
tarihi, yeni fasıllarını Türk birliğiyle açacaktır. Dünya sükununu
bu fasıllar içinde bulacaktır. Türk’ün varlığı bu köhne aleme yeni
ufuklar açacak, güneş ne demek, ufuk ne demek, o zaman görülecek.''

* Anasının ve babasının  asilliği ile  iftihar eden  Teodoz, İtalya  Yarımadası'na  inmek isteyen  Türk Atilla'ya  barış görüşmesinden önce sormuş: '' Siz  hangi asil ailedensiniz.'' Atilla da ona  cevap vermiş: '' Ben asil  bir milletin evlayım!'' İşte  benim cevabım da size budur!''

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.