Atatürk Ülkemizi Çağdaş Medeniyetler Düzeyine Getirmek İçin Neler Yapmıştır ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Atatürk Ülkemizi Çağdaş Medeniyetler Düzeyine Getirmek İçin Neler Yapmıştır ?

    0

Atatürk Ülkemizi Çağdaş  Medeniyetler Düzeyine Getirmek İçin Neler  Yapmıştır ?

Mustafa Kemal Atatürk , milleti ile birlikte ülke bağımsızlığını sağladıktan sonra ülkesi için yenilikler yapmıştır. Ülkemizin Çağdaş uygarlıklar düzeyine getirmek için şunları yapmıştır .
* Saltanat kaldırıldı . Böylece ulusal egemenlik anlayışına dayalı  yönetim güçlendi.
* Cumhuriyet ilan edildi .
* Halifelik kaldırıldı .
*  Din istismarını engellemek amacı ile Şeriye ve Evkaf Vekaleti kaldırıldı .
* Ordu siyasetten ayrıldı .
* Tevhid-i Tedrisat  Kanunu kabul edildi .
 * Siyasi partiler kuruldu .
* Rejime yönelik isyanlar bastırıldı .
*  Medeni Kanun kabul edildi .

* Eğitimin daha da ilerlemesi için eğitim alanında inkılaplar yapıldı. örneğin:  1921 yılında Kütahya Eskişehir Savaşı devam ederken  Maarif Kongresi düzenlendi ve eğitim sorunları tartışılmaya başlandı.

* Heyet-i İlmiye toplantısı yapıldı.
* Eğitim ve öğretimde birlik sağlandı.
* Medreseler   Eğitim Bakanlığına bağlandı.
* Medreseler kapatıldı.
* Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun kabul edildi.
* Yeni Türk Harfleri kabul edildi.
* Millet Mektepleri açıldı.
* Dil ve tarih alanında köklü çalışmalar yapıldı. Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu açıldı.
* Üniversite Reformu yapıldı.
* Ankara Hukuk Mektebi açıldı.
* Gazi Eğitim Enstitüsü açıldı.
* Dil, Tarih , Coğrafya Fakültesi açıldı.
* Musiki Muallim Mektebi açıldı.
*  İstanbul Üniversitesi açıldı.
* Halkevleri açıldı.
* Kültür ve sanat alanında  yenilikler yapıldı.
* Şapka ve Kıyafet İnkılabı yapıldı.
* Tekke ve Zaviyeler kapatıldı.
* Kılık, Kıyafet İnkılabı yapıldı.
*  Takvim, Saat, Rakam, Ölçü, Hafta Sonu Tatilinin  Değiştirilmesi ile ilgili inkılap yapıldı.
* Soyadı Kanunu kabul edildi.
*  Sağlık ve Sosyal Yardım Alanında İnkılaplar Yapıldı.
* Ekonomik Alanda İnkılaplar yapıldı.

* Unvan ve Lakapların kullanılması yasaklandı ve daha birçok yenilikler yapılarak ülkemizin gelişmesi için Mustafa Kemal çalışmalar yapmıştır.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.