Atatürk Milli Mücadele Dönemi'nde Ne Gibi Zorluklarla Karşılaşmıştır ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Atatürk Milli Mücadele Dönemi'nde Ne Gibi Zorluklarla Karşılaşmıştır ?

    0

Atatürk Milli Mücadele Dönemi'nde Ne Gibi Zorluklarla Karşılaşmıştır ?

 Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal milli mücadele döneminde  milli mücadeleyi başarıya ulaştırıncaya kadar çok zorluklar ile karşılaşmıştır . Bu zrolukların içinde her ne kadar düşman kuvvetlerine karşı  mücadele etmişse de içeride de  kendi içimizden olan İstanbul Hükümeti ile karşı karşıya kalmıştır . İstanbul Hükumeti yapılan işgallere tepkisiz kaldığı gibi bir de Mustafa Kemal'i engellemeye çalışmış ve milli mücadele aleyhinde her şeyi yapmaya çalışmışlardır . İstanbul hükümeti milli mücadeleyi engellemek için milli mücadele aleyhinde gazeteler çıkarmıştır . Mustafa Kemal de milli mücadelede haklı olduğumuzu dünyaya duyurmak için, kamuoyu oluşturmak için ve Türk Milleti'ni bilinçlendirmek için çeşitli gazeterler çıkarılmasını sağlamıştır .

İstanbul Hükümeti Mustafa Kemal'e engel olmak için çeşitli emirler çıkartmış ve Mustafa Kemal ve arkadaşları için idam cezaları çıkartılmıştır . Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanmış ve bu antlaşmada devletimizin aleyhine olan maddeler yer almıştır .


Mustafa Kemal bu antlşamayı tanımamıştır .   Hatta İstanbul'da demirlenmiş  düşman gemilerini görünce şunu söylemiştir  : '' Geldikleri gibi giderler'' .  İstanbul Hükümeti lehine çalışan Hürriyet ve İtilaf Fırkası Mustafa Kemal'in önüne engeller çıkarmak için düşmanca faaliyetler bulunmuş ,  Mustafa Kemal'e karşı gösterdikleri cesareti İtilaf Devletleri'ne karşı göstermemiştir Hürriyet ve İtilaf Fırkası. Milli varlığa düşman cemiyetler ile uğraşılmış , bu düşman cemiyetleri engellemek için de Milli varlığa yararlı cemiyetler oluşturulmuş ve vatansever insanlardan destek alınmıştır . Mustafa Kemal  Osmanlı ordularını terhis etmek için,  silah ve cepaheneyi teslim etmek için , Ermeni ve Rum çeteleri üzerindeki baskıya son vermek için İstanbul Hükümetince görevlendirilmiştir .  Mustafa Kemal bu görevleri yerine getirmemiş ve bu emirlere uymamıştır .  Mustafa Kemal ve asil milletimiz aynı zamanda azınlıkların zararlı faaliyetleri ile de uğraşmak zorunda kalmıştır . Mustafa Kemal Samsun Raporu ile  İstanbul Hükümeti'nin emirlerine uymamıştır . Mustafa Kemal milletini bilinçlendirmek için Havza Genelgesini yayınlamıştır .  Bu genelgenin sonucunda ise Mustafa Kemal  9. Ordu Müfettişliği'nden  3. Ordu   Müfettişliğ'ine verilmiştir . Yani  rütbesi düşürülmeye çalışılmıştır.  Daha sonra Aöasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi vb. kongreler yayınlanmış ve halk uyandırılmaya devam ettirilmiştir.  İstanbul Hükümeti Sivas Kongresi'ni engellemek istemiş bunun için de  Elazığ Valisi Ali Galip Bey  ve Ankara Valisi Muhittin Paşayı bu kongreyi engelemek için görevlendirmiştir. Mustafa Kemal'i de tutuklamak için görevlendirmiştir.İngilizler ise Vali Reşit Paşa'yı  Sivas' ı işgal etmekle tehdit etmiştir. Bu girişimlerin hiçbiri de başarılı olmamış ve Mustafa Kemal  ve silah arkadaşları mücadelesine durmadan devam etmişlerdir. Mebusan Meclisi'nin İstanbul'da milli mücadelemiz için aldığı kararlar İtilaf Devletlerini rahatsız etmiştir ve İtilaf Devletleri bu durum üzerine İstanbul'u işgal etmişlerdir ve böylece Mebusan Meclisi de kapanmıştır. Türkiye Büyük Meclisi'ne karşı da çeşitli isyanlar çımıştır. TBMM'ye karşı çıkan bu isyanlar Anadolu'da Yunan ilerleyişini  hızlandırdı,  ülke kaynakları iç savaşa harcandı. Daha sonraları Sevr Antlaşması imzalanmıştı ancak bu antlaşma yürürlüğe girmedi.  Yine doğu, güney ve batı cephelerinde düşmanla çarpışıldı ve büyük mücadeleler verildi. Mustafa Kemal bu zorluklara rağmen Kurtuluş mücadelesinden hiç bir zaman vazçmedi . İnancı ile, kararlılığı ile, kendine güveni ile , milletine güveni ve inancı ile bu zorlu yolları geçmiştir .

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.