Ahi Evran'ın Anadolu'nun Türk Yurdu Olmasına Yaptığı Katkı Nedir ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Ahi Evran'ın Anadolu'nun Türk Yurdu Olmasına Yaptığı Katkı Nedir ?

    0

Ahi Evran'ın Anadolu'nun Türk Yurdu Olmasına  Yaptığı Katkı Nedir ?

-Ahi Evran  13. Yy'da Selçuklu döneminde  Kırşehir'de yaşamış olan ilim insanlarınandır.
- Ahi Evran Ahilik teşkilatının kurucusudur.
- Esnafları  mesleki ve din bir şekilde teşkilatlandırmış olan ilim insanıdır.
- Ahilik Teşkilatnın kurulması ile  İslam kültürnün yayılması daha da hız kazanmıştır.
Ahilik teşkilatının   özellikleri ise şunlardır:
*  Ahilik Teşkilatı Türk İslam külütürne özgü olan bir teşkilattır.
* Ahilik Teşkilatı  esnaflar arasındaki rekabeti azaltır.

-*  Bu teşkilatın başında bulunan kişilere Ahi Baba denilmiştir.
*  Yerleşik yaşama geçme sürecini hızlandıran bir teşkilat olmuştur.

* Üretticinin ve tüketicinin hakkını korumuştur.
* Kadılar tarafından denetlenmiş olan bir teşkilattır.
* Halka yönelik mesleki eğitim veren bir teşkilattır.
* Çıraklık, Yamaklık, Kalfalık ve Ustalık şeklinde sıralaması vardır.
*  Bayındırlaşmayı sağlayan bir teşkilattır.
* Anadolu'da ekonomi ve ticaretin gelişmesini sağlayan bir teşkilattır.
* Esnafın halk ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen bir teşkilattır.
* Ürün fiyatlarını tespit eden bir teşkilattır.
* Esnaflara rasında mesleki dayanışmayı sağlamıştır.
* Kalite standartlarına uyan   üretim yapılmasını sağlamıştır.
* Bu teşkilat Fütüvvetname  denilen mesleki ilkelere  göre idare edilmiştir.

* Ahi Evran'ın hanımı olan  Fatma Bacı  önderliğinde ise  BACIYAN-I Rum adında  bir teşkilat  kurulmuş ve bu teşkilat da  daha çok dokumacılık alanında Anadolu'da ekonomiye katkı sağlamıştır. Bir kadın teşkilatıdır. Gerektğinde ülke savunması için de çalışan bir teşkilat olarak görevini sürdürmüştür.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.