Ülkemizde Nüfusun Fazla Olduğu Yerlerde Hangi Sorunlar Yaşanmaktadır ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Ülkemizde Nüfusun Fazla Olduğu Yerlerde Hangi Sorunlar Yaşanmaktadır ?

    2

Ülkemizde Nüfusun Fazla Olduğu Yerlerde Hangi Sorunlar Yaşanmaktadır ?

Ülkemizde nifusun fazla olduğu yerler genellikle iklim koşullarının elverişli olduğu , yer şekillerinin uygun olduğu , ulaşım olanaklarının geliştiği , eğitim ve sağlık hizmetlerinin gelişmiş olduğu , sanayinin gelişmiş olduğu yerlerdir . Bu koşullar olduğu zaman da insanlar böyle yerlerde yaşamak isterler ve diğer bölgelerden gelişmiş bölgelere göre göçler olur ve dolayısı ile buralarda nüfus yoğunluğu , nüfus fazlalaşmaya başlar . Her ne kadar bu olanakların uygun olduğu gelişmiş şehirlerde nüfus fazla olmaya başla sa bunun olumsuz sonuçları da ortaya çıkar .

Nüfusun fazla oldğuğu yerlerde şu sorunlar ortaya çıkar :
 - Alt yapı yetersizliği oluşur.

-Konut sıkıntısı yaşanır. Bu da beraberinde gecekonduların artmasına neden olur ve düzensiz bir kentleşme oluşur.
- Çevre kirliğiliği artar.
- Tüketim artar.
- Eğitim, sağlık hizmetleri akdayabilir, yeterli olmayabilir.
- Nüfusa yetecek kadar olanaklar sağlanamayabilir.
-Ülkenin kalkınma hızı yavaşlar ve bu da ülke ekonomisine zarar verir.
- Nüfuun fazla olduğu yerlerde iş bulma imkanı azalabilir ve bu da işsizliğe neden olur.
- Bu bölgelere göç artar .
- Mal ve hizmet talebi artar.
- Nüfusun dağılımında düzensizlikler meydana gelir.
- İşci ücretlerinin düşmesine neden olur.
- Tasarruflar azalır.
 - İnsanlar temel gereksinimlerini karşılamada güçlük yaşayabilir.
- İhracat azalır.
- Belediye hizmetleri zorlaşabilir.


2 yorum:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.