Ülkemizde nüfus dağılımını etkileyen faktörler nelerdir ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Ülkemizde nüfus dağılımını etkileyen faktörler nelerdir ?

    0

Ülkemizde nüfus dağılımını etkileyen faktörler nelerdir ?

Türkiye'de nüfusun dağılışını etkilyene faktörler şunlardır:
1) Doğal Faktörler:
a) Yerşekilleri: Türkiye'de engebe ve yükseltinin az olduğu yerlerde yani kıyı ovalarda ve iç kesimlerdeki ovalarda  nüfus sıktır. Dağlık yerlerin kıyıya dönük yamaçlarında ve  güney yamaçlarında  nüfus yoğunluğu fazladır.
b) İklim:  Yağış ve sıcaklığın  uygun olduğu yerlerde nüfus sıktır. Denizin iklim üzerindeki ılımanlaştırıcı etkisinden dolayı  kıyı bölgelerimizde nüfus yoğunluğu  daha çoktur fakat Akdeniz Bölgesi'nde yer alan  Taşeli, Teke ve Menteşe yöresi bu genellemeye uymaz. Karasal iklimin hakim olduğu  ve yağışın az olduğu alanlarda ise nüfus seyrektir. Örnek: Tuz Gölü ve çevresi.
c) Su Kaynakları: Göl kenarları, akarsu boyları, yeraltı su kaynaklarının çevreleri nüfusun yoğun olduğu yerlerdir.

d) Bitki Örtüsü: Gür ormanlık alanlar  yerleşme ve tarım için uygun olmayanlar alanlardır. Bundan dolayı buralarda nüfus yoğunluğu azdır. Karadeniz Dağları'nın yüksek yerleri bu nedenden dolayı seyrek nüfusludur.

e) Toprak Verimliliği: İklimin uygun olduğu , elverişli olduğu  verimli topraklarda nüfus yoğundur.
2) Beşeri ve Ekonomik Faktörler:
a) Tarım ve Hayvancılık: Tarına elverişli olan ovalar ve hayvancılık için elverişli olan yerlerde nüfus sıktır.
b) Yeraltı zenginliği: Yeraltı kaynaklarının fazla olduğu alanlar iş imkanlarının olduğu alanlar olduğu için buralarda da nüfus sıktır. Örnek:  Yatağan, Zonguldak)
c)  Sanayi ve Ticaret: Büyük sanayi merkezlerinin olduğu yerlerde  nüfus yoğunluğu fazladır. Örnek: İstanbul, İzmir, Ankara, Karabük, İskenderun gibi.)
d) Ulaşım:  Ulaşım koşullarının elverişli olduğu yerlerde  nüfus sıktır. Örnek: Pozantı, Sivrihisar.

e) Turizm: Turizmin geliştiği merkezlerde nüfus sıktır. Örnek: Alanya, Antalya, Marmaris, Bodrum gibi. Bu yerlerde nüfus yoğunluğu daha çok kışın artar.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.