Türkiye'nin Özel Konumu Nedir ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Türkiye'nin Özel Konumu Nedir ?

    0

Türkiye'nin Özel Konumu Nedir ?

Ülkemizin özel konumunun sonuçları şunlardır :
- Türkiye  üç tarafı denizler ile çevrili olan , yer şekilleri çeşitli olan , petrol bölgelerine , boğazlara ve önemli yollara yakın olan bir ülkedir . Türkiye'de buna bağlı olarak şu sonuçlar ortaya çıkar :
* Türkiye'de aynı anda değişik mevsim özellikleri görülmektedir . ( Ülkemizde yer şekilleri, yükselti ve karasallığa bağlı olarak  aynı anda farklı mevsim özellileri görülür.  Türkiye'de aynı anda farklı mevsim özelliklerinin görülmesi özel konumla ilgiliyken  yıl içinde farklı mevsimlerin görülmesi matematik konum ile ilgilidir. )

* Kısa mesafelerde  iklim değişikliği ve bitki örtüsü değişikliği yaşanır .
* Türkiye maden çeşitliliği bakımından zengin bir ülkedir .

* Türkiye önemli petrol bölgelerine yakındır . Ülkemizin petrol bölgelerine yakın olması enerji taşımacılığında ülkemizin önemini daha da artırmıştır . Örneğin; Türkiye Bakü- Tiflis- Ceyhan Boru Hattı gibi  önemli bir proje gerçekleştirmiştir .
* Türkiye doğu külütürünün ve batı kültürünün karşılaşma alandır .
* Ülkemizin   doğu ülkelerini ve batı ülkelerini  birbirine bağlaması , İstanbul ve Çanakkale gib önemli boğazlara sahip olması transit taşımacılığını geliştirmiştir .
* Türkiye ortalama yükseltisi  fazla olan bir ülkedir . Bu özelliği de ülkemizin iklimini , bitki örtüsünü ve tarım ürünlerini etkilemiştir .
* Türkiye'de dağlar doğu- batı yönünde uzanır . Doğuya doğru yükselti artar . Bu da kıyı ile iç kesimler arasında  doğuya doğru gidildiğinde  iklim , bitki örtüü ve tarım ürünlerini değiştirmektedir .

Türkiye'nin Matematik Konumu Nedir ?

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.