Türkiye'de Nüfus Artışının Olumsuz Sonuçları Nelerdir ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Türkiye'de Nüfus Artışının Olumsuz Sonuçları Nelerdir ?

    0

Türkiye'de  Nüfus Artışının Olumsuz Sonuçları Nelerdir ?

 Hızlı nüfus artışı ile Türkiye bazı sorunlar ile karşı karşıya kalmaktadır . Ülkemizde hızlı nüfus artışı ile şu sonuçlar ortaya çıkar :
*  İşsizliğin artmasına neden olur .
* Eğitim ve sağlık hizmetleri aksar , yetersiz kalır .
* Ülkenin ekonomik kalkınma hızı yavaşlar .
* Köyden kente göç artar bu da kentlerde nüfusun artmasına nden olur bundan dolayı da çarpık kentleşme, bilinçsiz kentleşmeler oluşur .

*ülkede kişi başına düşen  milli gelirde azalma görülür , kişi başına düşen milli gelir yeterince artmaz .

* Hızlı nüfus artşı ile doğal kalynalar aşırı kullanılır ve tüketilir .
* Çevre kirliliği  kısacası çevre sorunları ortaya çıkar .( Alt yapı eksikliği , gecekondulaşma vb.) artar .
* Çalışan nüfusun sorumlulukları , yükü artar buna bağlı olarak da bağımlı nüfus artar .
-Ülkede gelir dağılımında dengesizlikler oluşur .

Ülkemizde nüfus artşının sebepleri ise şunlardır :

- Dış ülkelerden yapılan göçler
- Ülke sınırlarında meydana gelen değişmeler
- Sağlık ve beslenme koşullarının iyileşmesi
- Doğum oranının fazlalığı
- Bebek ölüm oranlarının azalması.

Not: Hızlı nüfus artışının ülke kalkınmasındaki  olumlu yönü , etkili olabilecek yönü  genç nüfusun  fazla olması, iş gücü potansiyelinin fazla olmasıdır .

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.