Sümerliler İle İlgili 10 Soru - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Sümerliler İle İlgili 10 Soru

    0

Sümerliler İle İlgili 10 Soru

Sümerliler ile ilgili açık uçlu sorular :
1. Sümerlilerin  kent devletlerinden üç tanesini yazınız.
.....................................................
2. Tarihte ilk yazıyı bulan devlet kimdir ?
........................................................
3. Tarihte  bilinen ilk yazılı kanun kim tarafından yapılmıştır ?
.............................................................
4. Sümerlerin Tanrılar için yaptığı tapınağın adını yazınız .
......................................................
5. Zigguratlar ibadet dışında başka hangi amaçlar için kullanılmış bir tapınaktır ?
.........................................................

6. Sayıyı bulan, dört işlem yapan, astronomi ve tıpta ilerleyen, saat, ay, gün i yıl hesapları yapan devletin adını yazınız .
.....................................................

7. Sümerlere ait olan destanların adlarını yazınız .
....................................................
8. Tekerliğin bir ulaşım aracı olarak kullanılması  Mezopotomya'da ilk olarak hangi uygarlıkta görülmüştür ?
......................................................
9. Sümerlere hangi devletler son vermiştir ?
.......................................................
10. Sümerlerde krala ne ad verilmiştir ?
..........................................................
Cevaplar :

1. Ur, Uruk, Kiş, Lagaş, Erek, Eidu, Nippur.          2. Sümerler    3.   Sümer Kralı Urgakina tarafından yapılmıştır.        4. Ziggurat      5. Tahıl ambarı, oul, rasathane, kütüphane, yazıcı okulu, arşiv işlerini gören bir mekan olarak da kullanılmıştır.      6. Sümerler       7. Gılgamış, Tufan, Yaradılış Destanları Sümerlere aittir.       8. Sümerler       9. Akadlar ve Elamlar       10. Patesi veya Ensi denilirdi.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.