Sosyal ve Ekonomik Haklarımız Ve Görevlerimiz Nelerdir ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Sosyal ve Ekonomik Haklarımız Ve Görevlerimiz Nelerdir ?

    0

Sosyal ve Ekonomik Haklarımız Ve Görevlerimiz Nelerdir ?

Anayasada belirtilen sosyal haklar ve ekonomik haklarımız şunlardır :
- Ailenin Korunması ve Çocuk Hakları
- Eğitim Öğrenim Hakkı ve Ödevi
- Çalıştırma ve Sözleşme Hürriyeti  : ( Çalışma ile ilgili hükümler şunlardır : Çalışma Hakkı ve Ödevi , Sendika Kurma Hakkı , Çalışma Şartları ve Dinlenme Hakkı , Sendikal Faaliyet )

-  Kamu Yararı : ( Bunlar şunlardır : Toprak Mülkiyeti , Kıyılardan Yararlanma Hakkı ,  Kamulaştırma , Devletleştirme ve Özelleştirme , Tarım , Hayvancılık ve üretim dallarında çalışanların haklarının korunması )

- Toplu İş Sözleşmesi : ( Toplu iş sözleşmesi hakkı ve toplu sözleşme , Grev hakkı ve Lokavt )
-  Sağlık , Çevre ve Konut : ( Konut Hakkı , Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması )
- Sosyal Güvenlik Hakları ( Sosyal Güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler, Sosyal Güvenlik hakkı, Yabancı Ülkelerde Çalışan Türk vatandaşları).
- Devletin iktisadi ve sosyal ödevlerinin sınırları
- Sanatın ve Sanatçının Korunması
- Tarih, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması

- Gençlik ve Spor ( Gençliğin Korunması, Sporun Geliştirilmesi)  gibi haklar sosyal ve ekonomik haklar arasında yer alır . Bu haklar bizlere anayasa tarafından verilen ve devlet güvencesi altında olan haklarımızdır.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.