Sınıfa Getirdiğiniz Anayasa kitapçığından Anayasamızın Kişinin Hakları Ve Ödevleri bölümünü inceleyiniz . - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Sınıfa Getirdiğiniz Anayasa kitapçığından Anayasamızın Kişinin Hakları Ve Ödevleri bölümünü inceleyiniz .

    0

Sınıfa Getirdiğiniz Anayasa kitapçığından Anayasamızın Kişinin Hakları Ve Ödevleri bölümünü  inceleyiniz .

Kişi Hak ve Ödevleri ( Negatif Statü Hakları ) şunlardır :

- Kişinin dokunulmazlığı , maddi ve manevi hakları
- Kişi Hürriyeti ve  Güvenliği
- Bilim ve Sanat Hürriyeti
- Özel Hayatın Gizliliği
- Düzeltme ve Cevap Hakkı
-  Konut Dokunulmazlığı
- Düşünce ve Kanaat Hürriyeti

- Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı
- Zorla Çalıştırma Yasağı
- Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti

- Haberleşme Hürriyeti
- Mülkiyet Hakkı
-  Kanunu Cezalara İlişkin Esaslar
 - İspat Hakkı
- Temel Hak Ve Hürriyetlerin  Korunması
- Dernek Kurma Hürriyeti
- Süreli ve Süresi Yayın Hakkı
- Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti
- Kamu Tüzel Kişilerin  Elindeki Basın Dışı Kitle Haberleşme Araçlarından Yararlanma Hakkı
- Din ve Vicdan Hürriyeti
- Basın Araçlarının Korunması
- Hak Arama Hürriyeti
- Suç Ve Cezalara İlişkin Esaslar
- Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı

- Bilim ve Sanat Hürriyeti gibi  haklar Anayasamızda yer alan kişi hak ve ödevleri ( Negatif Statü hakları) arasında yer alan haklarımızdır. Bu haklar bizim aynı zamanda temel hak ve ödevlerimizdir.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.