Sizce Yazı Bulunmasaydı Yaşamımız Nasıl Olurdu ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Sizce Yazı Bulunmasaydı Yaşamımız Nasıl Olurdu ?

    0

Sizce Yazı Bulunmasaydı Yaşamımız Nasıl Olurdu ?

Yazının bulunması ile hayatımıza birçok yenilik birden girmiş ve hayat daha kolaylaşmış ve bilgi artmış , bilim artmıştır . Eğer yazı bulunmasaydı yaşam daha zorlaşır ve şunlar yaşanırdı :
-Yazı olmsaydı insanlar okuma ve yazmayı öğrenemezler ve tüm toplumlar cahil kalırdı . İnsanlık adına faydalı şeyler yapılamazdı . Okuma ve yazmadan yoksun olan milletlerde yok olup giderdi .
- Yazı olmasaydı insanlar geleceğe  kültürlerini aktaramaz , gelecek nesiller  kültürlerini , geçmişlerini bilmeden yaşardı .
- İlim ve fen yolunda gelişme sağlanamaz ve uygarlıklar gerilediği için yok olmaya mahkum kalırdı .

- Haberleşme sağlanamazdı .
- Geçmişte yaşanmış olan  olaylardan , siyasi olaylar , savaşlar , göçler ,  geliştirilen aletler hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmayacaktık .

- Milletler yazı olmadığı için birbirinden haber alamadıkları için ülkeler arasında iletişim olmayacak ve gelişmişlik sağlanmayacaktı . Çıkan yeni bir buluş ya da icat çıktığı ülke ile sınırlı kalacak ve diğer ülkelere herhangi bir katkısı sağlanmayacaktı .
- Yazının bulunuşu insanlık tarihi için çok büyük gelişmedir . Çünkü günümüzde eğer ülkeler arasında kültür alışverişi sağlanıyorsa , bilimsel gelişmeler hız kazanıyorsa tüm bunlar yazı sayesinde gerçekleşiyordur .
İnsanlar hallerini jest ve mimikleri ile anlatmaya çalışsa da herkes  anlatılmaya çalışan şeyler anlayamabilirdi ve bu da  insanlığı geliştirmezdi .
- Dünya Tarihi diye bir şey olmazdı .
- Geçmişte devletler arasında yapılmış olan antlaşmaların herhangi bir geçerliliği olmaz , ülkeler arası daha çok sorunlar yaşanırdı .
- Yazı olmasaydı geçmişteki bilim insanlarının insanlık adına söylediği özdeyişli sözler olmazdı ,  öğretilmek istenen bilgiler insanlara ulaşamazdı .
-   İnsanlar duygu ve düşüncelerini dile getirip kağıda yazmadıkları için edebiyat da olmazdı ve insanlarda  duygu boşluğu yaşanabilirdi , içlerini yazıya dökmedikleri için insanlar rahatlayamazdı .
- Kısacası geçmiş ile ilgili bilgiler tarafsız olarak aktarılmazdı , sözden de yalan yanlış bilgiler ortaya çıkardı .  Abartmalar çok olurdu .
- Milletler yaşanmış savaşlar ile ilgili kendi ülkelerinin yanlışlarını göremeyebilir ve hep haklı olduklarını düşünebilirlerdir .


Not: Tarihte ilk yazıyı bulan devlet Mezopotomya uygarlıklarından olan Sümerlerdir. Sümerler Çivi yazısını kullanmışlardır. Böylece tarih öncesi devirler sona ermiştir. Tarihte blinen ilk yazılı kanun ise  Sümer kralı Urgakina  tarafından  yapılmıştır.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.