Sivas Kongresi İle İlgili 10 Soru ve Cevapları - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Sivas Kongresi İle İlgili 10 Soru ve Cevapları

    0

Sivas Kongresi İle İlgili 10 Soru ve Cevapları

1) Sivas Kongresi'nin yayın organı olan gazetenin adını yazınız .
.....................................................................
2)  Sivas Kongresi'nde ilk yazılarının Mustafa Kemal tarafından yazıldığı gazetenin adını yazınız .
.................................................
3. Sivas Kongresi'nde '' Manda ve  Himaye kabul olunamaz demekle ne denmek istenmiştir ?
...........................................
4. Erzurum Kongresi'nin kararlarının ülke çapında  genişletilerek kabul edildiği  genelgenin adını yazınız.
....................................................
5. Yararlı cemiyetlerin   bir bayrak altında toplanmasını sağlayan genelgenin adını yazınız.
........................................................


6. Manda ve Himayenin kesin olarak reddedildiği kongrenin adını yazınız.    
........................................................
7.  Hangi kongre ile Temsilciler Kurulu  hükümet gibi hareket etmeye başlamıştır?
..........................................................


8. Toplanma biçimi ve aldığı kararlar yönünden ulusal olan kongrenin adını yazınız.
.......................................................
9. Sivas Kongresi'nde Temsilciler Kurulu'na başkan olarak kim seçilmiştir?
.....................................................
10. Sivas Kongresi kararları nelerin üzerinde etkili olmuştur?
.......................................................
11. Sivas Kongresi'nde cemiyetler ne adı altında birleşmişlerdir?
.......................................................
12. Sivas Kongresi sırasında   Temsilciler kurulu kimi Batı Cephesi  Umum Kuvayımilliye Komutanlığı'na atamıştır?
......................................................
13. Temsilciler Kurulu'nun   Ali Fuat Paşa'yı Batı Cephesi Komutanlığı'na atayarak hangi yetkisini kullanmıştır?
.................................................
14. Temsilciler Kurulu'nun üye sayısı hangi kongrede artırlmıştır?
.............................................
15. Sivas Kongresi'nin kararlarını uygulamakla görevlendirilen kurulun adını yazınız.
...................................................
16. Sivas Kongresi'nde en çok tartışılan konuları yazınız.
..............................................
17. Ulusal bir kongrenin toplanma yeri olarak Sivas'ın seçilme sebeplerini yazınız.
...........................................
18. Sivas Kongresi'nde delegelerin toplandığı yerin adını yazınız.
...................................................
19. İstanbul Hükümeti tarafından  gönderilen ve Mustafa Kemal'in tutuklanmasını sağlamak için göreve gelen kişilerin adlarını yazınız.
...............................................:.....
20. 4-11 Eylül 1919'da toplanan ulusal kongrenin adını yazınız.
.......................................................
Cevaplar:

1.  İrade-i Milliye Gazetesi     2. İrade-i Milliye Gazetesi     3. Tam bağımsız devlet anlayışı kabul edilmiştir.     4. Sivas Kongresi     5. Sivas Kongresi     6. Sivas Kongresi     7. Sivas Kongresi     8. Sivas Kongresi     9.  Mustafa Kemal      10. Misakimilli kararları,  TBMM'nin toplanma gerekçeleri,  Milli Mücadele dönemi antlaşmaları, Mudanya ve Lozan Barış Antlaşmaları  üzerinde etkili olmuştur.     11.  Anadolu ve Rumeli Müdafaayı Hukuk Cemiyeti altında toplanmıştır.    12. Ali Fuat Paşa     13. Yürütme     14. Sivas Kongresi     15.Temsilciler Kurulu     16. Kongre Başkanlığı, Manda ve Himaye, İttihatçılık ( particilik) üzerinde tartışılmıştır.     17.  Sivas'ın işgal altında olmayan bir yerde olması, iletşim ve ulaşım imkanlarının  yüksek olması,,  Sivas'ta Müdafaayı Hukuk Cemiyeti'nin   iyi örgütlenmesi, 3. Kolordu Komutanı Selahattin Bey'in  milli mücadeleyi destekleyerek güvenliği ve asayişi sağlaması     18. Mekteb-i Sultani     19.   Elazığ Valisi Galip Bey, Ankara Vali'si  Muhittin Paşa      20. Sivas Kongresi

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.