Paris Barış Konferansı İlkeleri - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Paris Barış Konferansı İlkeleri

    0

Paris Barış Konferansı İlkeleri

Paris Barış Konferansı (1919)
 İtilaf Devletleri Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik ayrılmış  devletler ile yapacakları  barış antlaşmalarının esaslarını belirlemek için , saptamak amacı ile  Paris'te toplanmışlardır . Konferans devam ederken  İngiltere Batı Anadoluda'ki Türklerin Hristiyanları katletmek üzere olduğunu  ve bölgede Rumlar'ın sayıca Türklerden daha fazla olduğunu  ileri sürmüşlerdir . Bu düşünceleri ile özellikle de Amerikalıları etkilemişler ve Anadolu'nun paylaşımına Yunanlıları da eklemişlerdir . Bu duruma ise en çok tepki gösteren devlet İtalya olmuştur .

Böylece  Antlaşma Devletleri ( İtilaf Devletleri)  arasında  Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra  meydana gelen ilk antlaşmazlık İtalya'nın bu duruma tepki  göstermesi ile başlamıştır .

Paris Barış Konferansı'nda  şunlar kabul edilmiştir :
- Yenilen devletler ile yapılacak  barış şartları belirlenmiştir .
- Mandater sistem kabul edilmiştir .
- Milletler Cemiyeti'nin kurulma kararı alınmıştır . Milletler Cemiyeti'nin merkezi Cenevre'dir . Milletler Cemiyeti'nin daimi üyeleri İngiltere , Fransa , Japonya , İtalya  bulunur . Milletler Cemiyeti'ne 1934 yılında Almanya ve SSCB 'te katılmış ve sürekli üyeleri arasına girmişlerdir .

 Milletler Cemiyeti'nin en önemli görevi dünya barışını sağlamak ve  üye devletlerin toprak bütünlüğünü  ve bağımsızlıklarını sağlamaktır . İzmir Yunanistan'a verilmiştir . İngiltere'nin İzimir'i  Yunalılara vermesinin sebebi ise burada güçlü bir İtalya görmektense güçsüz bir Yunanistan'ı görmeyi kendi çıkarlarına daha uygun gördüğü içindir .


Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.