Osmanlı Devleti'nin Siyasi Güç Olarak Ortaya Çıkmasında Etkili Olan Faktörler Neler Olabilir ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Osmanlı Devleti'nin Siyasi Güç Olarak Ortaya Çıkmasında Etkili Olan Faktörler Neler Olabilir ?

    0

Osmanlı Devleti'nin Siyasi Güç Olarak Ortaya Çıkmasında Etkili Olan Faktörler Neler Olabilir ?   

Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyüme sebepleri şunlardır :
- Padişahların  ileri görüşlü , cesaretli , kararlı  tecrübeli olması
- Bizans'ta ve Balkanlarda  güçlü bir siyasi otoritenin olmaması :  Feodal düzen sebebi ile krallar güçsüz , halk ise mutlu değildi . Katolikler ve Ortodokslar arasında rekabet olması Osmanlı Devleti'ni güçlendirmiştir .
- Adaletli yönetim ve hoşgörülü yönetimin olması

- Gaza ve Cihat Ruhu :  Ölümü cennet ile müjdeleyen cihat anlayışı askerlere moral vermiştir . İslam dinini yayma düşüncesi askerleri motive etmiştir .

- İskan ve İstilamet politikası :  Fethedilen yerlere  Anadolu'dan Türkmen nüfus getirilmiş ve  kullanmaları için Türkmenlere  toprak verilmiş ve ekonomi güçlenmiştir .
- Anadolu'da güçlü siyasi bir otoritenin olmaması
- Merkeziyetçi yönetim anlayışının  benimsenmesi
- Anadolu'da güçlü , siyasi bir otoritenin olmaması:  Anadolu'da  çok sayıda küçük devletin olması Osmanlı'ya karşı güçlü bir iradenin olmasını engellemiştir.
- Ahilerin desteği:  Ahilerin destek olması Osmanlı'yı daha da güçlendirmiştir.
-Osmanlı'nın jeopolitik konumu:  İslam Dünyası ve Hristıyanlığın kesiştiği yerde bulnuyordu Osmanlı Devleti. Bu nedenlerden dolyı Osmanlı Devleti siyasi güç olarak hızla güçlenmiş ve büyük bir devlet olarak uzun ömürlü olmuştur.


Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.