Mustafa Kemal'in İttihat Ve Terakki'den Ayrılma Sebebi Nedir ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Mustafa Kemal'in İttihat Ve Terakki'den Ayrılma Sebebi Nedir ?

    0

Mustafa Kemal'in İttihat Ve Terakki'den Ayrılma Sebebi Nedir ?

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal  Makedonyada iken İttihat ve  Terakki Cemiyeti'nde siyasi faaliyetlerini devam ettrimiştir . 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra  İttihat ve Terakki Cemiyeti ile fikir ayrılığına düşmüştür . Mustafa Kemal'e göre İttihat ve Terakki Cemiyeti gizli bir cemiyet olmaktan çıkıp , parti kimliğine bürünmeli ve mutlaka ordu siyasetten arınmalı yani ordu siyasete karışmamalıydı . İttihat ve Terakki cemiyeti  gizlilik esasına bağlı olduğu için  tereddüt ve korku yaratmaktaydı . Mustafa Kemal İttihat Terakki Cemiyeti'nin  askeri kanadının  siyasi işlerin odağında olmasını eleştirmiştir .  Bundan dolayı Mustafa Kemal İttihat ve Terakki'den ayrılmıştır .

Mustafa Kemal'in haklı çıkacağının göstergesi de  Balkan yenilgisi olacaktır . Mustafa Kemal'i haklı çıkaran ilk gelişme de bu yenilgidir zaten .

Not: Mustafa Kemal'in kurduğu haber kuruluşları  ise şunlardır:
- Minber Gazetesi
- İrade-i Milliye Gazetesi
- Hakimiyet-i Milliye Gazetesi
- Anadolu Ajansı
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu siyasi örgütler ise şunlardır:
- Şam'da Vatan ve Hürriyet  Cemiyeti'ni  kurmuştur. ( 1905)
- Heyet-i Temsiliye'yi kurmuştur.
- Anadolu ve Rumeli Müdafaai-i Hukuk Cemiyeti'ni kurmuştur. ( 11 Eylül 1919)
- Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurmuştur.

- 9 Eylül 1923 yılında ise Cumhuriyet Halk Fırkası'nı kurmuştur.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.