Mondros Mütarekesinin Maddeleri Nelerdir ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Mondros Mütarekesinin Maddeleri Nelerdir ?

    0

Mondros Mütarekesinin Maddeleri Nelerdir ?

Mondros Ateşkes Antlaşması'nın hükümleri şunlardır :
- İstanbul ve Çanakkale Boğazları açılacak ,  boğazların güvenliği İtilaf Devletleri tarafından sağlanacaktı .
- Vilayet-i Sitte'de ( Harput, Bitlis, Diyarbakır, Van,Sivas , Erzurum) karışıklık çıktığı takdirde buralar da işgal edilecekti .
-  Osmanlı Hükümeti yabancı  hükümet merkezleri ile tüm ilişkisini kesecektir .
-  İtilaf Devletlerinin savaş esirleri ile , Ermeni esirler ve tutuklular  İstanbul'da toplanarak kayıtsız şartsız serbet bırakılacaktı .

- Sınırların güvenliğinin sağlanması için  gerekli olan askeri birlikler dışındaki askerler terhis edilecek , ağır silahlar İtilaf Devletlerine teslim edilecektir .

- İtilaf Devletleri demir yollarından  , tersanelerden ve  limanlardan faydalanacaktır .
- Güvenliği tehdit edecek bir durum ortaya çıktığında  İtilaf Devletleri herhangi bir stratejik bir noktayı işgal edebileceklerdi .
- Toros tünelleri işgal edilecek , telgraf ve telefon hatlarına  el konulacaktır .
- Osmanlı savaş esirleri serbest bırakılmayacaktı .
Osmanlı Devleti kömür , akaryakıt gibi enerji  kaynaklarından gereksinimi kadarını kullanacak onun dışında  kalanlar İtilaf Devletlerine satılacaktı .
- Osmanlı ordusu terhis edilecek , bütün savaş gemilerine el konulacaktır .
- Brest Litowsk sonrasında Kafkasya ve İran'a giden Osmanlı ordusu geri çekilecek , Anadolu'nun dışında bulunan  Osmanlı askeri birlikleri en yakındaki İtilaf Devletleri birliklerine teslim olacaktır .

- Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'ndaki  müttefik askerleri bir ay içinde ülke sınırlarını terk edecekti.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.