Milli Varlığa Düşman Cemiyetler İle İlgili Açık Uçlu Sorular - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Milli Varlığa Düşman Cemiyetler İle İlgili Açık Uçlu Sorular

    0

Milli  Varlığa Düşman Cemiyetler   İle İlgili Açık Uçlu Sorular
1. İttihat ve Terakki'ye karşı olarak kurulmuş olup, çok bileşenli bir partidir. Damat Ferit Paşa'nın  öncülüğünde, milli mücadeleyi yok etmek istemiştir. Bu cemiyetin  adını yazınız.
.....................................................
2. İstanbul medreselerinde  görevli olan müderrisler tarafından kurulmuştur. İslam'ı yüceltmeyi amaçlamış, din değerlerine sarılarak ülkenin kurtarılacağı görüşünü savunmuşlardır. Salnatat ve Hilafet makamına bağlılıklarını bildirmişlerdir. Halkın dini duygularını  istismar ederek özellikle de Konya ayaklanmalarında etkili olan cemiyetin adını yazınız.
......................................................
3.  Derneğin kurucusu  Sait Molla'dır. Deneğin üyeleri arasında Damat Ferit Paşa da vardır. Ülkenin kurutluşunu  İngiliz himayesinde görmüşlerdir. Bu cemiyetin adını yazınız.
..................................................
4.   İngiliz Rahip  Frew derneğin faaliyetlerinde etkili olmuştur. Hilafet makamını desteklemişlerdir. Türk halkında milliyetçi duyguların gelişmesine karşı çıkmışlardır. Bu cemiyetin adını yazınız.
.................................................
5. Şatıroğlu Hasan, Dervişkaptanoğlu  Neceti taraından kurulmuştur. Trabzon ve çevresinde  Ermeni ve Rum devleti kurulmasına karşı çıkmıştır. Yerel yönetimlerin kuvvetlendirilmesini istemişlerdir. Bu cemiyetin adını yazınız.
...........................................


6. Programında Milletler Cemiyeti'ne üye olmak  vardır. Yabancı sermayenin ülkedeki faaliyetlerini desteklemişlerdir. Bu cemiyetin adını yazınız.
.............................................


7. Jin ve Kürdistan adlı  dergi ve gazeteler çıkarmışlardır. İngiltere mandaterliğinde bir Kürdistan Devleti kurmayı amaç edinmişlerdir. 1918 yılında Seyit Abdulkadir Dönemi'nde kurulmuş olan bu cemiyetin adını yazınız.
.......................................................

8.  Halide Edip Adıvar, Ali Kemal, Hüseyin Avni gibi kişiler bu derneğin kurucularındır. Cemiyet ülkenin kurtuluşunu Wilson İlkeleri'nde görmüştür. Bu cemiyete üye olan kişilerden bazıları daha sonra Sivas Kongresi'nde milli mücadeleye destek olmuşlardır. Bu cemiyetin adını yazınız.
.............................................
9.  '' Askerlerin Bekçileri'' anlamına gelir. İstanbul merkezli faaliyet göstermiştir. Milli mücadeleye karşı çıkmışlardır. Bu cemiyetin adını yazınız.
.................................................
10. Mondros Ateşkes  Antlaşması'ndan  sonra kurulan bir partidir.  Hürriyet ve İtilaf Fırkası ile  milli mücadeleye karşı olmuşlardır.  Bu cemiyetin adını yazınız.
.........................................

Cevap Anahtarı:

1. Hürriyet ve İtilaf Fırkası  2 İslam Teali Cemiyeti  3. İzmir  Reddi İlhak Cemiyeti    4  İngiliz Muhipleri Cemiyeti  5. Trabzon ve Havalisi Adem-i Merkeziyet Cemiyeti   6.Wilson Prensipleri Cemiyeti   7. Kürt Teali Cemiyeti    8 Wilson Prensipleri Cemiyeti  Cemiyeti  9.   Nigehban  Cemiyet-i Askeriyesi 10. Sulh ve Selamet-i Osmaniye  Fırkası.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.