Milli Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler( 2. Ünite ) ile İlgili Açık Uçlu Sorular-3 - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Milli Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler( 2. Ünite ) ile İlgili Açık Uçlu Sorular-3

    0

Milli Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler( 2. Ünite ) ile İlgili Açık Uçlu Sorular-3

1.     Çanakkale Savaşı'nın sonuçlarından dört tanesini yazınız.
.....................................................
2.     Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'nda  görev yaptığı yerleri yazınız.
......................................................
3. Osmanlı Devleti Irak Cephesi2nde nerelerde İngilizlere karşı  başarılı mücadelelerde bulunmuştur?
..................................................
4.  Birinci Dünya Savaşı devam ederken hangi devletler Osmanlı topraklarını paylaşmak amacı ile aralarında gizli antlaşma yapmışlardır?
.................................................

5.   Mustafa Kemal Çanakkale'de  meşhur olan sözünü yazınız.
...........................................

6.  Amerika Birleişk Devletleri'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesinin sonuçları neler olmuştur?
.............................................
7.    Wilson İlkelerini yayımlayan ABD Başkanının adını yazınız.
.......................................................

8 .  Dünyada barışın kalıcı olması için ilan edilen ibildirinin adını yazınız.
.............................................
9. ABD'NİN  WiLSON İlkeleir'nde yenilen devletlerin çıkarlarını korumasının amacı nedir?
10Halide Edip Adıvar, Refet Bele gibi yurtseverler başlarda hangi cemiyette görev almışlardır?
.........................................

Cevap Anahtarı:

1 Rusya müttefiklerinden yardım alamadığı için  Çarlık rejimi yıkılmış bunun yerine Bolşevik  yönetim kurulmuştur, Anadolu'da ulusal dayanışma artmıştır, İstanbul işgalden kurtulmuştur, Mustafa Kemal uluslarası alanda tanınmaya başladı ve Mustafa Kemal'e albaylık rütbesi verildi, Savaşın süresi uzadı, Bulgaristan İttifak Devletleri yanında savaş girdi, 500 bine yakın insan hayatını kaybetti,  Sömürülen ülkelere verdiğimiz bağımsızlık mücadelesi ile örnek bir ülke olduk, İngiliz  sömürgeleri üzerinde askeri tehdit devam etti.   2.  Çanakkale Cephesi, 19. Tümen Komutanlığı, Kafkas Cephesi 16. Tümen Komutanlığı,  Diyarbakır 2. Ordu Komutanlığı, Suriye 7. Ordu Komutanlığı, Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra  Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı  olarak görevlerde bulunmuştur.  3.       Selman Pak ve Kut'ül Amare 4 . İngiltere, Fransa, Rusya, İtalya 5'' Size ben ölmeyi taaruzu emretmiyorum; ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar  geçecek zaman içinde  yerlerimize başka kuvvetler ve komutanlar geçecektir''.  6.    Wilson İlkeleri yayımlanmıştır, Savaş daha geniş bir alana yayılmıştır, Savaşın bitiş süreci hız kazanmıştır,  Savaş İtilaf Devletleri lehine  kuvvetlenmiştir.7 Woodrow Wilson   8Wilson İlkeleri 9.    Avrupa'nın daha fazla güçlenmesini istemesinden dolayı ve dengeli  bir barış ortamı oluşturarak kalıcı barışı sağlamaktır..     10)  Wilson İlkeleri Cemiyeti

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.