Lidyalılar İle İlgili Açık Uçlu Sorular

Lidyalılar İle İlgili Açık Uçlu Sorular

1.  Lidyalılar nerede kurulmuştur?.
.....................................................
2.  Lidyalıların kurucusu kimdir?
......................................................
3.   Lidyalıların başkentini yazınız.
..................................................
4. Lidyalıların en tanınmış krallarının adını yazınız.
.................................................
5. Lidyalılara son veren uygarlığın adını yazınız.
...........................................


6. Ticarette  çok ileri giitikleri için parayı bulmuşlardır.  Serbest pazar oluşturarak servest ticaretin gelişmesini sağlayan uygarlığın adını yazınız.
.............................................


7.  Orduda paralı asker kullanmışlardır. Vatan sevgisi, yurt sevgidi olmadığı için daha çabuk yıkılmışlardır. Bu devletin adını yazınız.
.......................................................

8. Kral Yolunu oluşturmuşlardır.  Masalları ile ünlü olan Ezop'u maaşa bağlamışlardır. Çok Tanrılı din inanışları vardır. Kibele, Zeus, Artemis, Apollo gibi tanrıları vardır. Bu uygarlığın adını yazınız.

.............................................
9. 26 harfli Fenike alfabesini kullanmışlardır, bu uygarlığın adını yazınız.
.................................................

10.  Taş mimarisinde gelişmişlerdir. Altınmadenini işlemişlerdir. Deri, dokumacılık ve çömlekçilil işleri ile de uğramışlardır. Bu uygarlığın adını yazınız.
.........................................
11.  MÖ 770 ile MÖ 546 yıllarında kurulmuş olan uygarlığın adını yazınız.

Cevap Anahtarı:

1.  Doğu'dan gelerek Menrederes ve Gediz nehirleri  dolaylarında kurulmuştur. 2 Giges  3. Sard  4.  Krios 5. Persler .'6Lidyalılar   7. Lidyalılar 8. Lidyalılar  9Lidyalılar 10. Lidyalılar      11. Lidyalılar 

2 yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top