Kilim İle Kültürün İlişkisi Nedir ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Kilim İle Kültürün İlişkisi Nedir ?

    0

Kilim İle Kültürün İlişkisi  Nedir ?

Bir toplumun maddi ve manevi değerlerinin hepsine birden kültür denilir . Kültür  ögeleri ise milletlerin kendine özgü ürünleri arasında yer alır . Halı ya da kilim denilen yöresel  işlemeler , dokumalar da bir milletin kültürünü temsil eden önemli bir gelenektir . Halı ya da kilim dokumacılığı ilk Türk devletlerinden beri var olan ve hala da günümüzde belli şehirlerde sürdürülen dokumadır .

Kilimde nice sevdalar , nice duygular vardır . Eskiden genç kızlar sevdiği  kişiye olan duygularını kilime dokumuştur .  Kilime işlenen nakışlar orada ne hangi duygunun olduğunu anlatırmış . Kilim biz Türk milletinin en önemli kültürel eserlerinden biridir . Kilim dokumak  öyle sanıldığı gibi kolay bir iş değildir . Tek tek ilmekler ile nice kilimler dokunmuş ve nice sevdalar da bu kilimlere dokunmuş ve bu gelenek yüzyıllardır devam etmiştir . Eskiden aile büyükleri kız ya da oğlan evlendirecekleri zaman da evlatları için kilim dokurlar ve bu kilim el emeği göz nuru ile dokunduğu için gelinin , oğlanın evinde ömür boyu serilirdi . Çünkü kilimler ata yadigarı olduğu için, içinde emek olan bir sanat eserleri olduğu için kültürümüzde çok önemli bir yere sahiptir . Her kilimin kendine özgü şekli , görüntüsü , rengi , boyutları vardır . Anadolu kadınları kilimi ayrıca evin geçimini sağlamak için de dokurlar 2, 3 ay içinde el ile dokunan bu kilimler satılır ve eve  ek olarak getiri sağlardı .


Yurt dışından gelen turistler de  kadınlarımızın dokuduğu bu kilimlerden satın alır, ülkelerine götürür ve böylece bizim kilimlere talep daha çok artardı. Kilim artık kültürümüzün bir parçası olmuştur. Her ne kadar el ile dokunan kilim dokumacılığı günümüzde çok yaygın olmasa da bazı illerimizde bu gelenek devam ettirilmeye çalışılmakta ve kilim önemini korumaya devam etmektedir . 

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.