Kendi kültürümüzü ve tarihimizi öğrenmemiz ile vatandaşlık sorumluluklarımızı yerine getirmemiz arasında nasıl bir ilişki kurabiliriz ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Kendi kültürümüzü ve tarihimizi öğrenmemiz ile vatandaşlık sorumluluklarımızı yerine getirmemiz arasında nasıl bir ilişki kurabiliriz ?

    0

Kendi  kültürümüzü ve tarihimizi öğrenmemiz ile vatandaşlık  sorumluluklarımızı yerine getirmemiz arasında nasıl bir ilişki kurabiliriz ?

Bir toplumun maddi ve manevi değerlerinin hepsine birden kültür denilir . Tarih ise bir milletin geçmişidir . Geçmişte yaşanılan olayların yer ve zaman belirtilerek neden sonuç ilişkisi içinde  inceleyen bilim dalıdır . Kültür bir toplumun aynasıdır , yaşayışı , gelenek ve görenekleri , örfü ve adetidir. Tarihe bakarak geçmişten ders çıkarılır , geçmişe sahip çıkılır ve aynı hataların bir daha tekrarlanmaması için uğraşılır .

Vatandaşlık sorumluluklarını yerine getirmek isteyen kişi kültürüne ve tarihine sahip çıkmalı , maddi ve manevi değerlerini unutturmamalı ve onları yaşatmalıdır . Örneğin ; askere gitmek bir vatandaşlık sorumluluğudur .


Yaşını doldurmuş her delikanlı askerlik çağı gelince askerliğe gider . Askere davul zurna eşliğinde giden gençler buraya gitmenin amacının vatanı korumak olduğunu bilir ve vatanı için her türlü fedakarlığı yaparlar . Toplumda eğer ki herhangi bir sorunu yoksa askerliğe gitmeyen kişiye pek olumlu bakmazlar . İşte kültür ile vatandaşlık sorumluluğu arasındaki ilişkiye bir örnektir bu . Tarihimizi öğrenmek için geçmişinizi iyi araştırmalı ve olaylara tarafsız yaklaşmasını bilmeliyiz . Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkmalı ve onları yaşatmalıyız . Bu ilke ve inkılapların içinde zaten insan haklarına, demokrasiye, cumhuriyete ne kadar çok önem verildiği belirtilmiştir . Vatandaşlık sorumluluğunu yerine getirmek için  tüm tarihimiz ile ilgili araştırmalarda bulunmalı ve eski dönemden kalan eserlerimiz korumalı ve onlara sahip çıkmalıyız.  Örneğin; Osmanlı Devleti zamanından kalmış tarihi eserlerin kıymeti bilinmeli ve korunmalıdır. Toplumdaki kurallara uyulmalı ve toplum ahlakına uygun olmayan davranışlardan kaçınılmalıdır. Çünkü kültürümüzde bu vardır.  Şiddete hayır denilmeli, adaletli olunmalı, eşitliğe önem verilmeli, vatan ve millet çıkarı için çalışılmalı ve ülkemizi çağdaş uygarlıklar seviyesine çıkarmalıyız .

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.