İngiltere'nin , Fransa'nın , Rusya'nın Birinci Dünya Savaşı'na girme nedenleri nelerdir ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

İngiltere'nin , Fransa'nın , Rusya'nın Birinci Dünya Savaşı'na girme nedenleri nelerdir ?

    0

İngiltere'nin , Fransa'nın , Rusya'nın Birinci Dünya Savaşı'na girme nedenleri nelerdir ?

1) İngiltere : Sömürge yollarının güvenliğini sağlamak için , Osmanlı topraklarından pay almak için Birinci Dünya Savaşı'na girmiştir .  İngiltere, Osmanlı ve Almanya'nın yakınlaşmasını istememiş ve bundan dolayı da Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü korumaktan vazgeçmiştir . Osmanlı Devleti'ne ait olan Kıbrıs ve Mısır'ı işgal ederek  sömürge yollarına güç kazandırmıştır .
2) Fransa :  Osmanlı Devleti topraklarını gelişen sanayisi için ham madde kaynağı olarak görmüştür . Güçsüz , zor durumda olan Osmanlı Devleti'nin varlığını çıkarlarına uygun bulmuştur .

3) Rusya : Boğazları almak ve bu şekilde sıcak denizlere inmek , Slavları birleştirmek ve Osmanlı Devleti'ni Balkanlardan atmak , Osmanlı Ortodokslarını korumak ve Ermeni Haklarını korumak amacı ile hareket etmiştir .

4) Almanya : Osmanlı Devleti'nin insan gücünden faydalanmak için ,  Anadolu'nun hammadde kaynaklarından faydalanmak için , Osmanlı'nın Halifelik mamakının İslam dünyasındaki gücünden faydalanmak için , Osmanlı'nın jeopolitik  konumundan faydalanmak için , Savaşın daha geniş alana yayılması için , İngiltere'nin sömürgesi ile olan bağlantılarını kesmek için  Osmanlı'yı yanında savaşa sokmak istemiştir .

Birinci Dünya savaşına katılan diğer devletler şunlardır : İtalya ( sonradan İtilaf devletlerine katıldı.) ,ABD , Yunanistan , Japonya , Sırbistan , Karadağ , Çin , Hindistan , Yeni Zelanda , Portekiz , Belçika , Avustralya,  Romanya gibi İtilaf Devletleri katılmıştır . Almanya, Avusturya- Macaristan, İtalya, Osmanlı ve Bulgaristan gibi ittifak devletleri katıldı .

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.