İletişim Özgürlüğü Deyince Ne Anlıyorsunuz ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

İletişim Özgürlüğü Deyince Ne Anlıyorsunuz ?

    0

İletişim Özgürlüğü Deyince Ne Anlıyorsunuz ?

İletişim özgürlüğü deyince  haberleşm özgürlüğü aklıma geliyor .  Herkes haberleşme özgürlüğüne sahiptir . Milli güvenlik , kamu düzeni , suç işlenmesinin önlenmesi , genel sağlık ve genel ahlakın korunması veya başkalarının hak ve özgrülüklerinin  korunması nedenlerinden  bir veya birkaçına bağlı olarak  usülüne göre  verilmiş hakim kararı olmadıkça ; yine bu nedenlere  bağlı olarak gecikmesinde sakınca  bulunan hallerde  kanun ile yetkili kılınmış merciin yazılı emri olmadıkça  heberleşme özgürlüğü engelleneez ve gizliliğine dokunulamaz  .

İletişim ögürlüğümüz , haberleşme özgürlüğümüz görüldüğü gibi anayasamız tarafından güvence altına alınmıştır .


Hiç kimse bizim iletişim özgürlüğümüze  karışamaz ve dokunamaz . Çünkü bu bizim en doğal haklarımızdır . Haberleşme özgürlüğü temel hak ve ödevlerden olan kişi hakları ve ödevleri arasında yer alan haklarımızdan biridir . İnsanlar başkalarının özgürlüğüne zarar vermeden dilediği gibi iletişim özgürlüğüne sahip olabilirler ve buna hiç kimse engel olamaz . Kanunda  belirtilmiş olan kurallara uyduktan sonra istediğimiz gibi iletişim özgürlüğü içinde hareket edebiliriz . İletişim özgürlüğü denilince bunlar aklıma geliyor .  Ülkemiz de demokrasi ile , cumhuriyet ile yönetilen bir ülke olduğu için , baskıcı  yönetim olmadığı için iletişim özgürlüğüne sahip vatandaşlar olarak hayatımızı sürdürmekteyiz .

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.