Hicret Nedir ve Ne İçin Yapılmıştır ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Hicret Nedir ve Ne İçin Yapılmıştır ?

    0

Hicret Nedir  ve Ne İçin Yapılmıştır ?

Hz.  Muhammed  ve Sahabesi'nin Mekke'den Medine'ye göç etmesine Hicret denilir .  Hicret  adı verilen  bu göç hareketi  Müslümanların devletleşme sürecini hızlandırmıştır .
Hicret'in nedenleri şunlardır:
- Mekkeli müşriklerin Müslümanlar üzerinde baskı kurması
-  Medine Halkının , Müslüman halkla olan yakınlığı
- Hz Muhammed'in  Müslümanların can güvenliğini sağlamak istemesi

- Hz Muhammed'in İslamiyet'i daha güvenli bir ortamda yayma isteği
- İslamiyet'in  Medine'deki kabile  çatışmalarını ortadan kaldıracağı  düşüncesi

- 1. Ve 2. Akabe Biatları  ile Müslümanların  Medine'ye davet edilmesi
Hicret'in Sonuçları ise şunlardır:
- Müslümanlar devlet şeklinde örgütlendi

 - Medineliler ve Muhacirler arasında '' İslam Kardeşlik Sözleşmesi'' yapıldı.
- Hz.  Muhammed bir Peygamber olma dışında  aynı zamanda devlet başkanı ve ordu komutanı olmuştur.
- Medine'de Müslüman olan ve Müslüman  olmayan Yahudi ve diğer inanç sahipleri arasında  Medine Sözleşmesi imzalandı. Bu sözleşme ile farklılıkların bir arada yaşanması amaçlanmıştır.  Bu sözleşme anayasa niteliğinde bir sözleşmedir.
- İslamiyet'in yayılması için güvenli bir ortam oluşmaya başladı.
- Medine'de Mescid-i Nebevi adında bir ibadethane kuruldu ve burada  Sofa denilen  eğitim kurumu açıldı.
- Hicret olayı  Hz Ömer Dönemi'nde  yapılan  Hicri Takvim'in başlangıcı olarak kabul edildi.


Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.