Halk Kültürünü Aktarmada Yazılı Kaynakların Önemi Nedir ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Halk Kültürünü Aktarmada Yazılı Kaynakların Önemi Nedir ?

    0

Halk Kültürünü Aktarmada Yazılı Kaynakların Önemi Nedir ?

Halk kültürü, bir milletin geçmişten günümüze maddi ve manevi kültür unsurlarını inceleyen bilim dalıdır . Halk kültürü içerisinde giyim kuşam , yeme içme , mimari , inançlar , gelenek ve görenekler gibi birçok unsur halk kültürü içerisinde yer almaktadır . Halk kültürünün sözlü ve yazılı kaynakları bulunmaktadır . 

Halk kültürünün sözlü kaynaklarına atasözleri , maniler , türküler gibi birçok kaynak gösterilebilir . Yazılı kaynaklara ise kitabeler , eski kitaplar gibi kaynakları gösterebiliriz .

Halk kültürüne ait yazılı kaynakların önemi

Halk kültüründe yazılı kaynaklar çok önemlidir . Tarihimizle ilgili , atalarımızın yaşam şekilleri , gelenek ve görenekleri ile ilgili birçok bilgiye yazılı kaynaklar sayesinde ulaşmaktayız . Türk kültürünün en önemli yazılı kaynakları arasında yer alan Divan-ı Lügati't-Türk'te en eski giyeceklerimizden , yemeklerimize , gelenek göreneklerimizden , atasözleri ve deyimlerimize kadar halk kültürü ile ilgili birçok bilgiye ulaşmaktayız . Aynı şekilde Göktürk Yazıtları gibi kitabelerde de eski Türk devletlerinin yönetim şekillerinden yaşam biçimlerine kadar birçok bilgiye ulaşmaktayız .

Bu nedenle yazılı kaynaklar halk kültürü için çok değerli ve önemli bir yere sahiptir .


Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.