Göçün Nüfusa Etkisi Nelerdir ? Uzunca Yazınız . - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Göçün Nüfusa Etkisi Nelerdir ? Uzunca Yazınız .

    0

Göçün Nüfusa Etkisi Nelerdir ? Uzunca Yazınız .

Göç  Nüfusu etkileyen önemli  bir unsurdur . Göçün nüfusa etkilerine baktığımızda şunları söyleyebiliriz . Göç alan gelişmiş şehirlerde ya da gelişmiş ülkelerde şu sorunlar ortaya çıkar :
- Nüfus fazla olunca gecekondulaşma artar ve çarpık kentleşme ortaya çıkar .
- Alt yapı yetersizlikleri ortaya çıkar .
- Kırsal kesimlerden gelenler kente yerleşmeye başlayınca bu durum  da kültürel çeşitliliğe neden olur .
- Şehirlerin çevresinde yer alan ormanlar  gelen nüfusa yerleşim yeri açılabilmesi için  , tahrip edilmeye başlar .
- Nüfusun ülke içindeki dağlışı düzenli olmaz ,nüfus  kimi yerlerde fazla  , kimi yerlerde az olur .

- Göç yapılmadan önce yerleşim yeri dışında kalan fabrikalar göçün yaşanması ile birlikte yerleşim alanlarının içinde kalmaya başlar .
- Göç alan yerlerde erkek nüfusu artar , kadın nüfusu azalır .

- Göç alan yerlerde iş imkanları artar fakat nüfus da artmaya başlayınca işsizlik de ortaya çıkar . Çünkü bu kadar fazla nüfusa iş bulma olanakları da zorlaşır .
- Göç alan yerleşim yerlerinde araç sayısı arttığı için bu araçlardan çıkan gazlar da çevre kirliliğine neden olur .
- Göç eden insanlar gelidikleri yerlerde sobalı evde yaşamaya başlayınca , kömür kullanmaya başlar ve bu da çevre kirliliğini beraberinde getirir .
- Belediye hizmetlerini yapmak zorlaşır .
- Eğitim ve sağlık alanında yapılan hizmetler  yetersiz kalabilir .

 Göçün nüfusa etkisine baktığımızda göç veren yerleşim yerlerinde ise şunlar görülür :
- Köylerde , kasabalardan şehirlere göç olduğu için köy ve kasabalarda genç nüfus azalmaya başlar .
-  Gençler gelişmiş yerleşim yerlerine gittiği için köy ve kasabalarda erkek sayısı azalır , kadın sayısı artar ve yaşlıların sayısı da artar .
- Bırakıp gidilen konutlar  zamanla harabeye döner ve yıkılmaya başlar .
- Topraklar işlenmediği için , ekilip  biçilmediği için toprak boş kalır ve topraktan herhangi bir şekilde faydalanılmaz ve toprak işlenmediği için  verimsizleşmeye başlar .
-Kırsal kesimde nüfus azaldığı için buraya  devlet tarafından fazla yatırım yapılmamaya başlanır , yapılan yatırımlar kısıtlı olur .
- Buralarda öğrenci sayısının azalmaya başlaması  buralardaki okulların kapanmasına neden olur .


Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.