Fiziki Coğrafyanın Dalları Nelerdir ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Fiziki Coğrafyanın Dalları Nelerdir ?

    0

Fiziki Coğrafyanın Dalları Nelerdir ?

Fiziki coğrafyanın  kendi içinde bazı bilim dallarına ayrılmıştır . Bunları  şu şekilde sıralayabiliriz :
- Jeomorfoloji : Yeryüzü şekillerini inceleyen bilim dalıdır . Yer şekilleri iç güçler ve dış güçler tarafından  oluşur . Yağışlar , buzullar , akarsular , rüzgarlar , dalgalar  ve canlılar tarafından oluşturulan  etkilere dış kuvvet deni r.  Tektonik hareketler , volkanizma ve deprem  ile epirojenik ve orojenik hareketlere ise iç kuvvetler denilir .

- Hidrografya : Sular coğrafyası anlamına gelir . Okyanuslar , denizler , göller , gel-git olayları  ve yer altı sularını inceleyen bilim dalıdır .

- Klimatoloji : İklim bilimi anlamına gelir . Atmosfer ve Troposfer'de meydana gelen  basınç , rüzgar , sıcaklık , nem ve rüzgar gibi  iklim elemanlarını inceleyen bilim dalıdır .
- Bitki Coğrafyası :  Doğal bitki örtüsünün oluşumu ile  çevre arasındaki karşılıklı ilişkiyi inceleyen bilim dalıdır .
Toprak Coğrafyası : Toprağın yapısını , dağılışını ve oluşum özelliklerini inceleyen bilim dalıdır . Toprak bilimine pedoloji de denilir .
- Zoocoğrafya :  Doğal olarak yetişen hayvanların  su ve karalardaki dağılışını inceleyen bilim dalıdır . Bitki ve hayvan coğrafyası  için ortak ad olarak Biyocoğrafya kullanılır .
- Kartografya : Harita bilimi anlamına gelir .


Bunlar fiziki coğrafyanın dalları ( bölümleri) arasında yer almaktadır .

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.