Erzurum Kongresi İle İlgili 10 Soru Ve Cevapları

Erzurum Kongresi İle İlgili 10 Soru Ve Cevapları

1. Toplanış biçimi ile  bölgesel olan , alınan kararlar bakımından ulusal olan kongrenin adını yazınız .
..................................................
2. Erzurum Kongresi kararları neler üzerinde etkili olmuştur ?
.................................................
3. Doğu Anadolu'daki ve Doğu Karadeniz'deki cemiyetlerin hangi kongrede birleştirilmesi kararlaştırılmıştır ?
....................................................
4. Milli sınırlardan  ilk kez nerede bahsedilmiştir ?
................................................
5. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 7. Ve 24. Maddesine tepki göstermiştir. Toprak bütünlüğü ve bağımsızlık savunulmuştur. Ermenilerin ve Pontus Rum  faaliyetlerinin   bozguncu faaliyetlerine karşı bu madde konulmuştur . Bu maddeyi yazınız .
..................................................


6. Anadolu'da geçici bir hükümet kurulacağı ilk olarak hangi kongrede belirtilmiştir ?
................................................


7. Temsilciler Kurulu hangi kongrede kurulmuştur ?
...............................................
8. Manda ve himaye ilk olarak hangi kongrede reddedilmiştir ?
................................................
9.Erzurum Kongresi'nin bir meclis gibi hareket ettiğini nasıl anlayabilirz ?
........................................
10.'' Hristiyan azınlıklara  siyasi hakimiyet ve  sosyal dengemizi bozan imtiyazlar verilemez''.
'' Manda ve himaye kabul olunamaz''.
'' Kuvayımilliyeyi etkin, milli iradeyi hakim kılmak esastır'' gibi maddeler hangi konrede geçmektedir?
.........................................................
Cevaplar:

1. Erzurum Kongresi     2. TBMM'nin  toplanma ve açılış gerekçeleri üzerinde, Mudanya ve Lozan üzerinde etkili olmuştur.     3 . Erzurum Kongresi     4. Erzurum Kongresi     5.   '' Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür , parçalanamaz''.      6. Erzurum Kongresi     7. Erzurum Kongresi      8.Erzurum Kongresi     9. Erzurum Kongresi'nde dış politika ile  kararlar alındığı için bir meclis gibi hareket etmiştir denilebilir.       10. Erzurum Kongresi 

1 yorum:

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)