Dandanakan Savaşı Hakkında Bilgi - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Dandanakan Savaşı Hakkında Bilgi

    0

Dandanakan Savaşı Hakkında Bilgi

 Tuğrul ve Çağrı Beyler  Harezm bölgesine giderken  Serahs ve  Nesa'yı Gazneli Mesut'tan almıştır ve  Nişabur'a yerleşmişlerdir . Dandanakan Savaşı Büyük Selçuklu devleti için  milat olarak kabul edilen bir savaştır . Dandakan Savaşı 1040 yılında   Büyük Selçuluklar ve Gazneliler arasında yaşanmış bir savaş olup bu savaşı kazanan devlet  Büyük Selçuklu Devleti olmuştur .

Dandanakan Savşı'nın sonuçları şunlardır:
-  Gazneliler yıkılma sürecine girmiştir.  Büyük Selçuklu  Deleti ise kurulmuştur .
- Merv başkent olmuştur .

- Dandanakan Savaşı sonunda  İran üzerinden  Anadolu'ya akınlar başlamıştır .
- Horasan kesin olarak Büyük Selçuklu Devleti'nin eline geçmiştir .
- Tuğrul ve Çağrı Bey eski Türk geleneklerine  uygun olarak  ülke yönetimini kendi aralarında paylaşmışlardır . Tuğrul Bey   batıya yönelmiş , Çağrı Bey ise  doğuya  yönelmiş ve Gazne ve Ceyhun bölgesine yönelmiştir .
- Dandakanan Savaşı'nın zafer ile sonuçlanmasından sonra  Selçuklu  Prensleri  Kutalmış , Alparslan , Kavurd , İbrahim Yınal ve Hasan  farklı bölgelere sefer yapmak için gönderilmiştir .
-  Büyük Selçuklu Devleti batı yönünde genişlediği için daha sonra başkent Rey'e taşınmıştır .


Not:   Büyük Selçuklular  Oğuzların Üçok kolunun , Kınık boyundan gelir . Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucusu Selçuk Bey'dir . Selçuk Bey  Dukak Bey'in oğludur .

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.