Cumhuriyet İle Yönetilmeyen Ülkelerin Genel Problemleri Nedir ? Yaşam Tarzları Nasıldır ?

Cumhuriyet İle Yönetilmeyen Ülkelerin Genel Problemleri Nedir ? Yaşam Tarzları Nasıldır ?

Cumhuriyet demek değişim demek , yenilik demek , hayat demek , halkın iradesi , halkın yönetimi , halkın hür  düşüncesi demektir . Cumhuriyet hayatımıza renk katan bir yönetim sistemidir . Cumhuriyet ile yönetilmeyen ülkelerin genel problemleri şunlardır :
- Seçimlerde halkın hür düşüncesi yoktur ve kişiler istedikleri iktidarları istediği gibi seçmede özgür değildirler . Yani seçme , seçilme özgürlüğü  yoktur .
- Belli hak ve hürriyetlere insanlar sahip değildir .
- Milletin egemenliği yönetimde ya da diğer konularda ön planda değildir .
- Bir kişi yıllarca ülkeyi yönetebilir  ve bu durum Cumhuriyet'e , demokrasiye aykırıdır . Çünkü orada yaşayan insanların bu yönetici kişiyi görevden alma gibi hür düşünceleri elinden alınmıştır .

- İnsanlar günlük yaşamlarında da özgür değildirler .
- Cumhuriyetin olmadığı yönetimlerde daha çok baskıcı yönetimler vardır .

- Halk bu durumdan memnun değildir ve  çünkü halkın iradesi yönetime egemen değildir .
- Cumhuriyet ile yönetilmeyen ülkelerde diğer yönetim biçimleri vardır ve bunların hiç biri de cumhuriyetin yerini tutmaz . Örneğin ; monarşi ile yönetilen ülkelerde  kadınlar fazla söz sahibi değildir ve onlara gerekli olan haklar verilmemektedir . İstediği gib özgürce yaşamlarını sürdüremezler . Çünkü bu tip yönetimlerde baskı vardır , demokrasi , özgürlük gibi kavramlar yoktur . Monarşi ile yönetilen ülkelerde krallar kendi kafalarına göre uygulamakta , astığımı asar, kestiğimiz keserim düşüncesi ile hareket etmektedirler .
- Cumhuriyetle yönetilmeyen ülkelerde yaşayan insanlar cumhuriyete özlem duymakta ve orada yaşayan insanlardan bazıları ülkelerini terk etme ve ülkemize gelip yerleşmektedir .
- İnsan hak ve özgürlüklerine yeteri kadar değer verilmiyordur .

- Yönetimde halkın iradesi egemen olmadığı için liyakatsiz kişiler başa geçmekte ve  iyi bir şekilde idare edememektedirler . İşte tüm bunlar için yaşasın Cumhuriyet ! Yaşasın özgürlük ! Yaşasın Demokrasi !

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)