Cemiyetler İle İlgili Açık Uçlu Sorular - 1 - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Cemiyetler İle İlgili Açık Uçlu Sorular - 1

    0

Cemiyetler İle İlgili Açık Uçlu Sorular - 1

1.  Azınlık Cemiyetlerini Yazınız.
.....................................................
2.  Milli Varlığa Düşman Cemiyetleri yazınız.
......................................................
3 . Milli Varlığa Yararlı Cemiyetleri yazınız.
..................................................
4.    Kara gün anlamına gelir. İstanbul'da patrikhaneye bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmüştür. Bizans İmparatorluğu'nu tekrar canlandırmak istemiştir. Bu cemiyet hangisidir?
.................................................

5 .   Samsun merkezli olarak  Karadeniz'de kurulmuş bir cemiyettir. Çetecilik yaparak  Doğu Karadeniz'de yaşayan  Türkler üzerinde baskı kurmuştur. Bu şekilde orada yaşayan Türkleri göç etmeye zorlamışlardır. Bu cemiyet hangisidir?
...........................................

6. Yahudilerin Anadolu'daki  ticari çıkarlarını korumak için kurulmuş olan cemiyet hangisidir?
.............................................
7 .  Osmanlı Devleti'nden koparak Yunanistan'ın Bağımsızlığını sağlayan , amacı  Megali İdea'yı gerçekleştirmek olan cemiyet hangisidir?
.......................................................

8 . Ermenilerin kurduğu cemiyetlerin adını yazınız.
.............................................
9 .Yahudilerin kurduğu cemiyetin adını yazınız.
.................................................
10Diğer adı Göçmenler Komisyonu olan cemiyetin adını yazınız.
.........................................

Cevap Anahtarı:
1.  Rum Dernekleri tarafından kurulanlar:  Mavr-i Mira, Pontus Rum,  Göçmenler Komisyonu, Kordos, Etnik-i Eterya, Yunan Kızılhaçı, Trakya Komitesi, Yunan Komitesi. Ermenilerin kurdukları ise şunlardır:  Taşnaksutyun , Hınçak Cemiyetleri. Yahudilerin kurdukları cemiyetler:  Makabi ve Alyans İsrailit Cemiyetleri     2.    Milli varlığa düşmen olan  cemiyetler şunlardır: Trabzon ve Havalisi Adem - i Merkeziyet Cemiyeti, Kürt Teali Cemiyeti,  Hürriyet ve İtilaf Fırkası, İngiliz Muhipleri Cemiyeti, İslam Teali Cemiyeti, Wilson Prensipleri Cemiyeti,  Sulh ve Selamet-i Osmaniye Fırkası, Nigehban Cemiyet-i Askeriyesi  3.  Trakya Paşaeli Müdafaa-yı Hukuk Cemiyeti, Kars İslam Şurası, İzmir Müdafaa-yı Hukuk-u  Osmaniye Cemiyeti, Kilikyalılar Cemiyeti, Gizli Karakol Cemiyeti, Milli Kongre Cemiyeti, Trabzon Muhafazayı Hukuk-u Milliye Cemiyeti, İzmir Reddi İlhak Cemiyeti, Vahdet-i Milliye ( Milli Blok) , Şark Vilayetleri  Müdafayı  Hukuk-u Milliye Cemiyeti, Anadolu Kadınları Müdafaayı Hukuk Cemiyeti, İzmir Müdafaa-yı Hukuk-u Osmaniye Cemiyeti, Anadolu ve Rumeli  Müdafaayı Hukuk Cemiyeti    4  . Mavr-i Mira Cemiyeti 5 Pontus Rum Cemiyeti  6 Alyans İsrailit ve Makabi Cemiyetleri   7Etnik- Eteria . 8.  Taşnaksutyun ve Hınçak Cemiyeti.  9 .   Alyans İsrailit  ve Makabi Cemiyeti.  10.  Göçmenler Komisyonu


Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.