Çanakkale Cephesi Neden Açılmıştır ? ( 19 Şubat- 19 Aralık 1915) - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Çanakkale Cephesi Neden Açılmıştır ? ( 19 Şubat- 19 Aralık 1915)

    0

Çanakkale Cephesi Neden Açılmıştır ?  ( 19 Şubat- 19 Aralık 1915)

Çanakkale Cephesi'nin açılma nedenleri şunlardır :
- İtilaf Devletlerinin İstanbul'u işgal etmek ve Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakma isteği
- İngiliz sömürgeleri üzerindeki baskıyı azaltmak
- Çarlık rejimine yardım ederek Rusya'yı kuvvetlendirmek
- Almanya'yı miüttefik desteğinden yoksun bırakmak
- Cephe sayısını azaltmak , savaşın bitiş sürecine hız kazandırmak
- Anadolu'nun yer altı zenginlikleri ve yer üsüt zenginliklerinden faydalanmak

- Balkanlarda savaşın yayılmasını sağlamak
- Petrol bölgelerine yakın olan yerlerde İngilizlerin menfaatini korumak, kollamak

Çanakkale Savaşı'nın sonuçları ise şunlardır:
-  Birinci Dünya savaşının uzamasına sebep olmuştur .
- Bulgaristan İttifak Devletleri tarafına geçmiştir .
- Antlaşma Devletleri  Rusya'ya silah yardımında  yapamamış bu da daha sonra  Rusya'da Bolşevik İhtilali'nin  çıkmasına neden olmuştur .
- İstanbul işgalden kurtulmuştur .
- Birçok insan hayatını kaybetmiştir .
- Ülkemiz sömürülen ülkelere örnek bağımsızlık için mücadele ettiği için örnek teşkil etmiştir.
- Çanakkale Cephesi Osmanlı Devleti'nin  zaferi ile sonuçlanan tek cephe olması bakımından önemli bir yere sahiptir.
- Fransa ve İngiltere itibarını kaybetmiştir.
- Milli Mücadele ruhu doğmuştur.
- Anadolu'da milli dayanışma artmıştır.
- İngiliz sömürgeleri üzerindeki askeri tehdit devam etmiştir.
- Mustafa Kemal  ulusal bir üne kavuşmuştur, Mustafa Kemal'e albaylık rütbesi verilmiştir.
- Not: Mustafa Kemal ''Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum''.... sözünü de Çanakkale Savaşı sırasında söylemiştir.
-Not: Çanakkale Cephesi'nden bahsederken Seyit Onbaşı, Niğdeli Ali , Tümgeneral Cevat Çobanlı'yı da unutmamak gerekir. Çünü savaşın seyrini değiştirecek işler yapmışlardır. Seyit Onbaşı 275 kiloluk mermiyi  topun ağzına yerleştirmiş ve Queen gemisine fırlatmıştır. Bunun ile ilgili geniş detayı daha sonraki yazılarımda anlatmaya devam edeceğim.


Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.