Birinci Dünya Savaşının Temel Ve Özel Nedenleri Nelerdir ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Birinci Dünya Savaşının Temel Ve Özel Nedenleri Nelerdir ?

    1

 Birinci Dünya Savaşının Temel Ve Özel Nedenleri Nelerdir ?

Birinci Dünya Savaşının  temel yani genel nedenleri şunlardır :
- Ülkeler arasındaki sömürgecilik ve pazar rekabeti . Sanayileşen  İtalya ve Almanya'nın  büyük Avrupa devletleri ile  sömürge yarışına girmesi yani hammadde ve pazar arayışı içine girmeleridir .
Birinci Dünya Savaşı'nın özel nedenleri şunlardır :
-  Fransa ve Almanya'nın zengin maden bölgesi olan Alsas- Loren  için egemenlik kurma mücadelesi

- Japonya'nın Uzakdoğu'daki Alman sömürgelerine göz koyması
- Avusturya ve Sırbistan arasındaki  Bosna- Hersek Sorunu

- Avusturya ve Rusya  Pangermenizm - Panslavizm mücadelesi
- Rusya'nın sıcak denizlere inme ile ilgili tarihi emellerinin olması
- Bulgaristan'ın Ege  Denizi ile bağlantı kurma isteği
- Osmanlı Devleti'nin  kaybettiği toprakları geri alma düşüncesi ve  Kapitülasyonlardan kurtulma isteği .
Not : Birinci Dünya Savaşına katılan devletler şunlardır :
- İtilaf Devletleri: İngiltere, Fransa, İtalya, Rusya, ABD, Yunanistan, Japonya, Sırbistan.
İttifak Devletleri ise şunlardır: Almanya, Osmanlı Devleti, Avusturya Macaristan İmparatorluğu, Bulgaristan.
Not:
- Osmanlı Devleti Birinci Dünya savaşının başlaması sırasında tarafsız kalmışken daha sonra savaşa dahil olmuştur.
- Rusya rejim değişikliği sebebi ile savaştan çekilmiştir.
- Japonya , Amacına ulaştıktan sonra  savaştan çekilen ilk devlet olması bakımından önemlidir.
- Almanya Amerika Birleişk Devletlerinin ticaretine zarar verdiği için ABD'de Birinci Dünya Savaşı'na dahil olmuştur.

1 yorum:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.