Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcında Osmanlı Devleti'nin siyasi , ekonomik ve askeri durumu hakkında araştırma yapınız . Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız . - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcında Osmanlı Devleti'nin siyasi , ekonomik ve askeri durumu hakkında araştırma yapınız . Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız .

    0

Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcında Osmanlı Devleti'nin siyasi , ekonomik  ve askeri durumu hakkında araştırma yapınız . Edindiğiniz  bilgileri  arkadaşlarınızla paylaşınız .

Birinci Dünya Savaşı başlarında Osmanlı Devleti yorgun düşmüş ve büyük askeri kayıplar vermişti .   Fransız İhtilali'nin etkisi ile milliyetçilik akımı hızla yayılmaya başlamış ve Osmanlı Devleti de çok uluslu bir yapıya sahip olduğu için bu ihtilalin ülkeye zarar vermemesi için demokratikleşme hareketlerine başlamıştır ve şunları yapmıştır :
* 1839 yılında Tanzimat Fermanı ilan edilmiş
* 1856 yılında Islahat Fermanı ilan edilmiş
* 1876 yılında Kanuesasi ilan edilmiştir
* 1908 yılında ise 2. Meşrutiyet ilan edilmiştir .  Osmanlı Devleti 'nin tüm bunları yapmasının sebepleri şunlardır :

- Fransız İhtilali'nin olumsuz etkilerinden kurtulmak
- Milliyetçilik akımlarını zayıflatmak
* Halkın kendisini Osmanlı gibi hissetmesi için  Osmanlıcılık kültürünü yerleştirmek

* Ülkede birlik ve bereaberlik duygusunu hakim kılmak
* Osmanlı'nın dağılmasını engellemek

- Osmanlı'nın çok uluslu yapısını korumak gibi nedenlerdir fakat tüm bunlar Osmanlı'nın dağılmasına ne yazık ki engel olamamıştır . Her ne kadar Osmanlı Devleti dağılmasın diye çeşitli düşünce akımları da  ortaya çıkmıştır. Fransız İhtilali  Osmnalı halkında milli bilincin gelişmesine neden olmuş ve Osmanlı İçinde yaşayan azınlıklar bağımsız bir devlet kurmak için hiç vakit kaybetmeden ayaklanmaya başlamışlardır . Yüreklerinde vatan sevgisi olan, vatan aşkı olan kimi aydınlar  bu dağılma sürecini durudurmak için çeşitli görüşler ileri sürmüşlerdir . Çeşitli siyasi akımlar şunlardır : Osmanlıcılık, Türkçülük, Turancılık, Batıcılık, İslamcılık, Adem-i Merkeziyetçilik. Bu akımlar da  Osmnalı'yı dağılmaktan kurtaramamış çünkü istenildiği gibi sonuçlar alınamamıştır . Daha sonra gelişen sanayisi için hammadde arayışına giren İtalya ile Trablusgarp Savaşı yaşanmış ve ve bu savaşta Osmanlı yenilmiştir . Üzerinde bir de Bakan Savaşları eklenince Osmanlı Daha da güçsüz duruma düşmüş ve İngiltere , Fransa gibi devletler Osmanlı'yı yalnız bırakmış ve işgallere göz yummuşlardır . Birinci Dünya Savaşı'nın başlarında Osmanlı Devleti savaştan yorgun düşmüş, halk bitkin düşmüş haldeydi ve hiçbir gücümüz kalmamıştı . İşte bu zor koşullarda Birinci Dünya Savaşı'na girilmiştir. Başka ülkelere verilen kapitülasyonlar Osmanlı ekonomisini iyice zayıflatmıştı. Borçlar ödenemez hale gelmişti. Askeriye güçsüz duruma düşmüştü ve daha birçok sebepleri sayabiliriz.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.