Birinci Dünya Savaşı Sonrasında Yapılan Antlaşmalar ve Bu Antlaşmalardaki Maddeler Nelerdir ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Birinci Dünya Savaşı Sonrasında Yapılan Antlaşmalar ve Bu Antlaşmalardaki Maddeler Nelerdir ?

    0

Birinci Dünya Savaşı Sonrasında Yapılan Antlaşmalar ve Bu Antlaşmalardaki  Maddeler Nelerdir ?

1) Brest Litowsk Antlşaması (3 Mart  1918) :
-  İttifak Devletleri ve Sovyet Rusya arasında yapılmış bir antlaşmadır .
- Sovyet Rusya İtilaf Devletlerinden ayrılarak  savaştan çekilmiştir .
- Kars, Batum ve Ardahan  Osmanlı Devleti'ne geri verilecektir .

2)  Versay Antlaşması (  28 Haziran  1919): 
- Almanya ve İtilaf Devletleri arasında imzalanmıştır .
- Alsas -Loren Fransa'ya bırakılmıştır .
-  Almanya   Ekonomik ve askeri kısıtlamalara uğratılmıştır .
-  Alman sömürgeleri İtilaf Devletleri arasında paylaşılmıştır .
- Almanya'nın Avusturya ile  birleşmesi yasaklanmıştır . 


3) Sen Cermen Antlaşması ( 10 Eylül 1919):
- Çekoslavakya ve Yugoslavya  Almanya topraklarının   üzerinde kurulmuştur .
- Avusturya- Macaristan  İmparatorluğu ayrılarak iki ayrı  devlet haline getirilmiştir .
- Polonya'ya toprak verilmiştir .
- Avusturya   askeri ve ekonomik kısıtlamalara uğratılmıştır .

4) Nöyyi Antlaşması ( 27 Kasım  1919):
- Bulgaristan  ve İtilaf Devletleri arasında imzalanmış antlaşmadır .
- Batı Trakya Yunanistan'a bırakılmıştır .
- Makedonya Yugoslavya'ya bırakılmıştır .
- Bulgaistan'a da diğer devletler gibi askeri ve ekonomik kısıtlamalar getirilmiştir .


5) Triyanon Antlaşması: (  4 Haziran 1920) :
- Macaristan ve  İtilaf Devletleri arasında imzalanmıştır .
- Askeri ve ekonomik kısıtlamalara uğratılmıştır .
- Avusturya ile birleşmesi yasaklanmıştır .
- Macaristan topraklarının  büyük kısmını  Romanya, Çekoslavakya ve Yugoslavya'ya  bırakmıştır .

6) Sevr Antlaşması (  10 AĞUSTOS 1920) :
- Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında imzalanmıştır .
- Çukurova, Güneydoğu Anadolu  Suriye ve Fransa'ya bırakılacaktır.
-  Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da iki ayrı devlet kurulacaktır.
-  Irak ve Arabistan  İngiltere'ye bırakılacaktır.
- 12  ada  İtalya'ya , diğer Ege adaları ise  Yunanistan'a verilecektir.
- Güneybatı Anadolu  İtalyanların egemenliğine bırakılacaktır.
- Kapitülasyonlar yeniden uygulamaya  konacaktır.
- Osmanlı ordusu dağıtılarak  sayısı kısıtlanacak ve Osmanlı ordusunun silahlarına el konulacaktır.
-  İstanbul ve  Boğazlar   İtilaf Devletleri'nin yönetimine bırakılacaktır.

- Doğu Trakya ve Batı Anadolu  , Yunanistan'a bırakılacaktır.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.