Birinci Dünya Savaşı İle İlgili Açık Uçlu Sorular -2 - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Birinci Dünya Savaşı İle İlgili Açık Uçlu Sorular -2

    0

Birinci Dünya Savaşı İle İlgili Açık Uçlu Sorular - 2

1.    Birinci Dünya Savaşı'nda  imzalanan ateşkes antlaşmalarını ve bu antlşamaların hangi devletle olduğunu karşılarına yazınız.
.....................................................
2.  Milletler Cemiyeti'nin merkezi neresidir?
......................................................
3 .   Milletler Cemiyeti'nin sürekli üyelerinden üç tanesini yazınız.
..................................................
4.  Birinci Dünya Savaşı sonunda Sovyet Rusya ve İttifak Devletleri arasında yapılmış olan antlaşmanın adını yazınız.
.................................................
5.   Birinci Dünya Savaşı'ndan Osmanlı ve İtilaf Devletleri arasında imzalanan barış antlaşmasının adını yazınız.
...........................................

6.  Birinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya ve İtilaf Devletleri arasında imzalanmış olan antlaşmanın adını yazınız.
.............................................

7. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Bulgaristan ve  İtilaf Devletleri arasında imzalanmış olan antlaşmanın adını yazınız.
.......................................................

8 . Birinci Dünya Savaşı sonrasında Avusturya ve İtilaf Devletleri arasında imzalanmış olan antlaşmanın adını yazınız.
.............................................
9 . Birinci Dünya Savaşı sonrası Macaristan ve İtilaf Devletleri arasında imzalanmış olan antlaşmanın adını yazınız.
.................................................
10. Avrupalı Devletler  Wilson ilkelerinin bazı maddelerine karşı olmakla  birlikte Amerika'yı doğrudan karşılarına almak istememişler, bunun için bazı öneriler getirmişler ve çıkarlarını uluslararası alanda da korumak istemişlerdir. Bunu hangi konferansta dile getirmeye çalışmışlardır?
.........................................

Cevap Anahtarı:

1.  Bulgaristan ile Selanik Antlaşması imzalandı. Osmanlı ile Mondros imzalandı. Avusturya ile  Willa Giusti İmzalandı. Macaristan ile Belgrat imzalandı.  Almanya ile ise  Rothondos antlaşması imzalanmıştır.    2.     Cenevre  3. İngiltere, Fransa,  İtlay, Japonya, Almanya ve SSCB.  4  .  Brest - Litowsk Antlaşması  5. Sevr Antlaşması . 6. Versay Antlaşması   7.  Nöyyi Antlaşması      8. Sen  Cermen  Antlaşması  9.   Triyanon Antlaşması   10. Paris Barış Konferansı.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.