Bir Kahraman Doğuyor Ünitesi İle İlgili Açık Uçlu Sorular-4 - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Bir Kahraman Doğuyor Ünitesi İle İlgili Açık Uçlu Sorular-4

    0

Bir Kahraman Doğuyor  Ünitesi İle İlgili Açık Uçlu Sorular-4

1.  Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son toprak parçasını hangi savaş ve hangi antlaşma  ile kaybetmiştir?
.....................................................
2.   Trablusgarp Savaşı'nın sebeplerini yazınız.
......................................................
3. Batıcılığı aşırı bir şekilde savunan düşünür kimdir?
..................................................

4.    Adem-i Merkeziyetçiliği ( teşebbüs-i Şahsi)  savunan düşünür kimdir?
.................................................

5.   Birinci Balkan Savaşı'na katılan devletler kimlerdir?
...........................................
6.  Birinci Balkan Savaşı'nın sebepleri nelerdir?
.............................................
7.   İkinci Balkan Savaşı sonucunda imzalan antlaşmaları yazınız.
.......................................................

8 . İkinci Balkan Savaşı'na katılan devletleri yazınız.
.............................................
9. Hangi cephelerde ümmetçilik düşüncesi etkisini kaybetmiştir?
10.   Mustafa Kemal'in uluslararası alanda tanınmasını sağlayan cephe hangisidir?
.........................................

Cevap Anahtarı:
1.  Trablusgar Savaşı  ve Trablusgarp Savaşı sonunda imzalanan Uşi Antlaşması ( 1912)    2.   Siyasi birliğini kuran İtalya'nın sömürge arayışı içine girmesi, Osmanlı'nın zor durumda olması ve İtalya'nın bu durumdan faydalanmak istemesi, Osmanlı'nın bölgede güçlü askeri güçlerinin olmaması, İngiltere'nin Racconigi Görüşmeleri ile İtalya'yı Osmanlı topraklarında serbest bırakması, Fransa ve İngiltere'nin  Almanya ve İtalya arasındaki yakınlaşmayı engellemk istemesi   3.   Abdullah Cevdet   4. Prens Sabahattin'dir.  5. Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ     6.  Osmanlı'nın karışıklık içinde olması, Milliyetçiliğin Balkanlarda güçlenmeye başlaması,  Osmanlı'nın Balkanlardan atılmak istenmesi, Rusya'nın kışkıtması ve Balkan Devletlerinin bundan etkilenmesi     7.  İstanbul Antlaşması, Atina Antlaşması,  Bükreş Antlaşması     8. Yunanistan, Sırbistan, Karadağ, Romanya    9.    Kanal Cephesi ve Suriye- Filistin Cephesi    10. Çanakkale Cephesi


Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.