Bir Kahraman Doğuyor Ünitesi İle İlgili Açık Uçlu Sorular-3 - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Bir Kahraman Doğuyor Ünitesi İle İlgili Açık Uçlu Sorular-3

    0

Bir Kahraman Doğuyor  Ünitesi İle İlgili Açık Uçlu Sorular-3

1.  Mustafa Kemal'in ilk askeri başarısı hangi savaşta gerçekleşmiştir?
.....................................................

2.   Mustafa Kemal'in ilk görev yeri neresidir?
......................................................
3. Mustafa Kemal Kafkas Cephesi'nde nereleri Ruslardan geri almıştır?

..................................................
4.   Mustafa Kemal İstanbul'dan Trablusgarp'a giderken  gazateci kılığına girip  hangi takma adı kullanmıştır?
.................................................

5.   Mustafa Kemal'in kurduğu haber kuruluşları nelerdir?
...........................................
6.  Mustafa Kemal'in kurduğu siyasi örgütlerden üç tanesini yazınız.
.............................................
7.  Müttefiklere yardım amacı için kurulan cemiyetler hangileridir?
.................................................
8. Osmanlı'nın zaferi ile sonuçlanan tek cephe hangisidir?
......................................
9. Osmanlıcılık doğrultusunda meydana gelen  gelişmeler nelerdir?
.............................................
10.   Türkçülüğün öncülerini yazınız.
.........................................

Cevap Anahtarı:
1.  Trablusgarp Savaşı     2.  Mustafa Kemal  1905 yılında  stajını yapmak için  ilk görev yeri olan Şam'a atanmıştır.    3.   Muş ve Bitlis   4. '' Şerif''takma adını kullanmıştır.  5.  Minber Gazetesi, Anadolu Ajansı, İrade-i Milliye Gazetesi, Hakimiyet-i Milliye Gazetesi   6. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti,  Heyet-i Temsiliye,  Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhuriyet Halk Fırkası   7. Galiçya Cephesi, Romanya ve Makedonya Cephesi        8.   1915 Çanakkale Cephesi      9.  Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, Birinci Meşrutiyet, Kanun-i Esasi, İkinci Meşrutiyet     10. Yusuf Akçura , Ziya Gökalp , Ali Suavi

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.