Beşeri ve Ekonomik Coğrafyanın Dalları ( Bölümleri) Nelerdir ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Beşeri ve Ekonomik Coğrafyanın Dalları ( Bölümleri) Nelerdir ?

    0

Beşeri ve Ekonomik Coğrafyanın Dalları ( Bölümleri) Nelerdir ?

Beşeri ve ekonomik coğrafyanın dalları şunlardır :
1) Nüfus Coğrafyası : Nüfus ile çevre arasındaki ilişkileri inceler , yeryüzündeki nüfus dağılışını incelemketedir .
2) Siyasi Coğrafya :  Ülkeler arasındaki ilişkileri, tarih boyunca devletler arasındaki ilişikilerin gelişimini incelemektedir . Ülkelerin kaynaklarının ve büyüklüğünün uluslararası ilişkilerde önemini , rolünü incelemektedir .
3) Yerleşme Coğrafyası : Doğal çevre ile yerleşme arasındaki ilişkileri incelemektedir . Yerleşme türlerini ve mesken tiplerini incelemektedir .

4) Kültürel Coğrafya :  Ülkelerin yeme , içme , müzik , giyinme ,  din , mimari , dil , örf ve adetleri , alışkanlıkları , gelenek ve göreneklerini inceler .  Bunları incelerken kültür ile mekan arasındaki ilişkiyi de incelemektedir .

5) Ekonomik Coğrafya : Ekonomik faaliyetlerin çevre ile olan ilişkilerini incelemketedir . Ekonomik coğrafya da kendi içinde  5 bölüme ayrılır ve bunlar şunlardır :
* Ziraat  Coğrafyası :  Tarım faaliyetleri ile çevre arasındaki ilişkiyi inceler.
* Ticaret Coğrafyası : Mal ve hizmet  alım satımı ile  bunların bölgelere ve ülkeye etkisini inceler.
* Ulaşım Coğrafyası :  Buna münakalat coğrafyası da denilir. Mal ve hizmet taşınması  ve haberleşme  ile ilgili faaliyetleri ve bunların çevreyle ilişkisini inceler.
* Sanayi Coğrafyası : Sanayi kuruluşlarının  kuruluşunu, gelişim sürecini ve bunların çevre ile ilgili ilişkisini inceler.
* Turizm Coğrafyası :  Turizm etkinliklerinin  oluşma sebeplerini ve bunların çevre ile ilişkilerini inceler.


Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.