Beş Tane Wilson İlkesi Yazar mısınız ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Beş Tane Wilson İlkesi Yazar mısınız ?

    0

Beş Tane Wilson İlkesi Yazar mısınız ?

Wilson İlkeleri ( 8 Ocak 1918)
Wilson İlkeleri  Amerika Birleşik Devletleri Başkanı  Woodrow Wilson tarafından  yayımlanmıştır . 14 Madden oluşan bir bildiridir . Dünyada kalıcı barışın sağlanması amacı ile bu bildirge yayımlanmıştır. Hükümleri şunlardır :
- Barış görüşmeleri ve hükümler kamuoyuna açık bir şekilde yapılmalıdır. ( Amaç: Gizli antlaşmalara son vermektir. Açık diplomasinin olması gerekliğiği vurgulanmıştır.)
- Yenen devletler yenilen devletlerden  savaş tazminatı ve toprak almamalıdır.( Yenilen devletlerin hakkının aranması  barış sürecini hızlandırmıştır ve yenilen devletler barış masasına oturmuştur. Amerika'nın yenilen devletlerin hakkını gözetmesinin diğer bir sebebi ise  Avrupa'nın daha çok güçlenecek olmasından duyduğu rahatsızlıktır ve dengeli bir barış ortamo ortaya koymaktır.)

- Ekonomik engeller mümkün olduğu kadar kaldırılmalı, fırsat eşitliği ve ticaret serbestisi sağlanmalıdır. (  Ekonomide serbest piyasa koşulları oluştulmaka istenmiştir.Sanayide gelişen devletlerin  ürettiği malları pazarlayayabilmesi için  ticaret serbestisi getirilmiştir.

- Her ulus  niteliğindeki toplum çoğunlukta olduğu yerlerde kendi kendini idare edebilecektir. ( Yenilen devletlerin egemenlik haklarını gözettiği için  barış sürecini hızlandırmıştır.)
- Ulusların silahlanması, iç güvenliğin  gerektirdiği ölçüde   alt düzeylerde olmalıdır. ( Silahlanmasının  azaltılması dünya barışına katkı  sağlamak içindir.)
- Avusturya- Macaristan İmparatorluğu içindeki halkların  özerk gelişimleri sağlanmalıdır.
- 1871 yılında Almanya'ya geçen Alsace - Lorainne- Fransa'ya geri verilecek,iade edilecektir.
- Belçika toprakları boşaltılmalıve bu devletin  ulusal egemenliği yeniden kurulmalıdır.
- Polonyalıların yaşadığı  topraklarda , bağımsız bir Polonya Devleti kurulmalıdır.
- İtalya'nın sınırları  ulusal esaslara  göre yeniden çizilmelidir.
- Karadağ, Sırbistan ve Romanya toprakları boşaltılmalı ve Balkan Devletlerinin dostça  ilişkiler kurması sağlanmalıdır.

- Osmanlı Devleti'nin, nüfusunun  çoğunluğunu  Türkler'in oluşturduğu  bölümlerinde Türk egemenlği güvence altına alınacak, İmparatorluk sınırları içindeki diğer ulusların hayat güvenlikleri ve özerk gelişimleri sağlanmalıdır. Çanakkale Boğazı, uluslararası güvence altında   tüm gem ve ticaretlere  sürekli olarak açık hale getirilecektir.
- İşgal altındaki Rus toprakları  boşaltılarak , Ruslara kendi kurumlarını seçme hakkı tanınacaktır.
- Tüm devletler  toprak bütünlüklerini ve siyasi bağımsızlıklarını  karşılıklı olarak  güvence altına alacak, barışı egemen kılacak bir uluslararası  kurul oluşturulacaktır.  ( Dünya barışına katkı sağlamak için  Milletler Cemiyeti'nin ' Cemiyet-i Akvam'ın   kurulması sağlanmıştır.)


Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.