Atatürk'ün yüksek sorumluluk duygusuna sahip özelliği ile ilgili örnekler veriniz - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Atatürk'ün yüksek sorumluluk duygusuna sahip özelliği ile ilgili örnekler veriniz

    0

Atatürk, her konuda olduğu gibi sorumluluk konusunda da Türk milletine örnek olmuştur. Atatürk'ün yüksek sorumluluk duygusuna sahip özelliği ile ilgili örnekler veriniz .

Mustafa Kemal Atatürk vatanını korumak için , bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti kurmak için  çok büyük işler yapmıştır . Her ne kadar kişilik özelliklerinden idealist oluşu , kararlı oluşu , ileri görüşlü olması , gerçeklerin peşinde koşması , barışı savunması sorumluluğu ile alakalı olsa da asıl sorumluluğa örnek olan şeyler şunları yapmasıdır  :
* Trablusgarp Savaşı'nda Derne ve Tobruk'ta başarılar kazanması , İtalyanlar ile mücadele etmesi
* Mustafa Kemal 16. Tümen Komutanı olarak Kafkas ( Sarıkamış) Cephesi'nde  Muş ve Bitlis'in kurtarılmasını sağlamıştır .


* Çanakkale Cephesi'ne vatanın kurtarılması için her türlü olumsuzluğu göz önünde bulundurmuş ve askerlerine '' Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar  geçecek zaman içinde   yerlerimize başka kuvvetler ve başka komutanlar geçecektir''   sözü ile askerlere vatan uğrunda ölmeyi emretmiş ve kendi de ölümü göze almıştır  .


* İstanbul Hükümeti gibi Mondros Ateşkes Antlaşması karşısında cesaretsi olmamış ,  İstabul'a demirlenmiş düşman gemilerini görünce '' geldikleri gibi giderler'' diyerek İtilaf güçlerinden korkmamıştır.
* Milli Mücadeleyi Samsun'dan başalatarak çeşitli genelgeler ve komgereler düzenleyerek halkın desteğini alarak büyük işlere imza atmıştır.
* Manda ve Himayeyi kabul etmemiş ve tam bağımsızlığı savunmuştur.
* Başka ülkele kaçıp gitmemiş ve ülkesini terk etmemiş, millet ile milli mücadelenin başarıya ulaşmasını sağlamıştır.
* İstabul Hükümeti'nin emirlerine uymamış ve vatan için çarpışmaktan korkmamıştır.
* Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasını sağlamış ve milletin egemenliğini ön plana çıkarmıştır.
* Milli Mücadelenin başarıya ulaşması için Minber , İrade-i Milliye , Hakimiyet-i Milliye gibi gazetelerin çıkarılmasına öncülük etmiş ve milli mücadeleyi desteklemiştir .
* Sevr Antlaşması'nı kabul etmemiş , ölü niteliğinde bir antlaşma olarak görmüştür .
* Çeşitli savaşlarda büyük mücadelelerde bulunmuş ve çeşitli rütbeler almıştır .
* Saltanatı kaldırmış
* Cumhuriyet'i ilan ederek milletin egemenliğini hakim kılmıştır.
* Halifeliği kaldırmıştır .
* Çeşitli inkılaplar yapmış ve ülkesini Çağdaş uygarlıklar seviyesine çıkarmak için  çok çalışmıştır.
* Eğitime, dile , tarihe çok önem vermiş ve gerekli kurumların açılmasını sağlamıştır vb. gibi

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.